Robeco Emerging Conservative Equities C EUR

Factsheet
Cijfers per 31/03/2014
Robeco Emerging Conservative Equities C EUR
Robeco Emerging Conservative Equities belegt in aandelen in wereldwijde opkomende markten. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met
dat van aandelen uit opkomende markten, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico. Deze aandelen met een naar verwachting lage volatiliteit worden geselecteerd op basis van
een kwantitatief model dat aandelen op verschillende manieren rangschikt. Bijvoorbeeld: marktgevoeligheid, volatiliteit, waardering en sentiment.
Performance
1m
3m
Ytd
1 jaar
3 jaar*
Start*
Performance
Fonds
3,62%
0,86%
0,86%
-6,71%
5,96%
6,57%
Benchmark
3,29%
-0,45%
-0,45%
-8,16%
-1,91%
-1,63%
*Geannualiseerd
Fonds
-3,52%
22,05%
Benchmark
-6,81%
16,41%
120
107
101
Transactiekoers
31/03/14
Hoogste koers Ytd ( 02/01/14)
Laagste koers Ytd ( 17/03/14)
127
114
Rendement per kalenderjaar
2013
2012
Geïndexeerde waarde - Data ultimo maand
133
EUR 94,38
EUR 95,40
EUR 89,73
94
28-02-11
12-11
Robeco Emerging Conservative Equities C EUR
12-12
31-03-14
12-13
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (EUR)
Performance
Algemene gegevens
Morningstar (per 31/03/14)
Fondstype
Valuta
Totale Fondsgrootte
Grootte van de
aandelencategorie
Uitstaande aandelen
Datum 1e koers
Einde boekjaar
Dagelijks verhandelbaar
Dividenduitkerend
Beheermaatschappij
Ex-ante tracking error limiet
Aandelen
EUR
EUR 1.382.912.984
EUR 619.544.030
6.530.453
04/07/2012
31/12
Ja
Ja
Robeco Luxembourg S.A.
-
Kosten fonds
Beheerkosten
Serviceprovisie
Total Expense Ratio
0,63%
0,12%
1,01%
Veranderingen
De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de
introductiedatum van de aandelenklasse zijn gebaseerd op
een vergelijkbare aandelenklasse met een hogere
kostenstructuur.
Verwachting fondsmanager
Op basis van de koers op de eerste handelsdag van de maand
behaalde het fonds een positief rendement. De conservatieve
aandelen die het fonds gewoonlijk selecteert als onderdeel
van de beleggingsstrategie, presteerden beter dan de markt.
De lage-risicofactoren (volatiliteit, bèta en distress) droegen
neutraal bij aan de performance. De factor waardering had
een positief effect en de factor momentum een negatief effect.
Marktontwikkeling
In maart boekte de MSCI Emerging Markets Index een stijging
van 3.3% en deed het daarmee beter dan het rendement van
0.4% voor ontwikkelde markten. De beste markten waren
Turkije, Colombia, Brazilië en India, terwijl Rusland, Egypte,
Polen en China de grootste achterblijvers waren. Het meest
dramatische nieuws was de annexatie van de Krim door
Rusland, wat leidde tot scherpe koersdalingen. De wisselkoers
van de roebel bleef relatief stabiel door een renteverhoging
van 1.5% en valuta-interventies. De EU en de VS hebben enkele
selectieve sancties ingevoerd, en er is geen verdere escalatie
geweest sinds de annexatie. In Indonesië, Turkije en Brazilië
hadden de politieke gebeurtenissen zelfs een positieve impact
op de markt, door de aankondiging van Joko Widodo als
presidentskandidaat voor de PDI-P-partij in Indonesië, een
sterke uitkomst voor de regerende AKP-partij bij de Turkse
gemeentelijke verkiezingen en groeiende hoop op winst voor
de oppositie bij de Braziliaanse verkiezingen in oktober.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
Arlette van Ditshuizen, Pim van Vliet
Fondsmanager sinds 04/07/12
Het Emerging Conservative Equities
fonds investeert in aandelen met een
lage volatiliteit die een beperkt
verwacht neerwaarts risico en een
goed opwaarts potentieel hebben.
Relatief stabiele aandelen worden
vaak genegeerd door beleggers,
terwijl ze vergeleken met het
risicoprofiel een relatief hoog
rendement op lange termijn
opleveren. De verwachting is dat het
fonds het met name goed doet tijdens
volatiele marktomstandigheden. In
een extreem gunstige marktomgeving
kan het fonds achterblijven bij de
markt in het algemeen, maar behaalt
het nog steeds een goed absoluut
rendement. Op de lange termijn
verwachten we een rendement als dat
van opkomende markten, maar dan
met een aanzienlijk lager neerwaarts
risico.
Page 1 of 4
Robeco Emerging Conservative Equities C EUR
Factsheet
Cijfers per 31/03/2014
Top 10 Grootste belangen
Top 10 Grootste belangen
De top tien is vooral het gevolg van de verwachte lage
volatiliteit van de genoemde grote bedrijven in combinatie
met goed opwaarts potentieel.
Belangen
Sasol Ltd
Vale SA Pref ADR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt
Lukoil OAO ADR
Bank of China Ltd
Infosys Ltd ADR
Tata Consultancy Services Ltd
Cielo SA
Malayan Banking Bhd
Chunghwa Telecom Co Ltd
Totaal
Juridische status
Statistieken
Juridische status
Uitgiftestructuur
ICBE IV
Paraplufonds
Aandelenklasse
Geregistreerd in
Beleggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal naar
Luxemburgs recht (SICAV)
Open-end
Ja
Dit fonds is een subfonds van
Robeco Capital Growth Funds,
SICAV
C
Luxemburg, Nederland,
Zwitserland
Sector
Energie
Basismaterialen
Informatie technologie
Energie
Financiele dienstverlening
Informatie technologie
Informatie technologie
Informatie technologie
Financiele dienstverlening
Telecom
%
2,03
1,87
1,86
1,79
1,69
1,63
1,55
1,42
1,34
1,30
16,48
3 jaar
Valutabeleid
Het valutarisico wordt niet afgedekt.
Wisselkoersschommelingen zullen de koers van het fonds
daarom rechtstreeks beïnvloeden.
Risicobeleid
Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het
beleggingsproces om er zeker van te zijn dat de posities altijd
voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.
Dividendbeleid
Het fonds streeft ernaar een dividend uit te keren van 5%
(1,25% per kwartaal).
Fondscodes
ISIN
Bloomberg
LU0792910217
REMCECE LX
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
Page 2 of 4
Robeco Emerging Conservative Equities C EUR
Factsheet
Sectorverdeling
Het Emerging Conservative Equities fonds volgt geen
benchmark. Het maakt gebruik van een kwantitatief
aandelenselectiemodel voor bottom-upselectie van aandelen
met een laag absoluut risico en een hoog verwacht rendement.
De huidige weging in telecomdiensten, nutsbedrijven en
gezondheidszorg is hoog vergeleken met reguliere indices. Dit
komt door het relatief grote aantal stabiele, aantrekkelijk
geprijsde aandelen in deze sectoren.
Regioverdeling
Het Emerging Conservative Equities fonds volgt geen
benchmark. Het maakt gebruik van een kwantitatief
aandelenselectiemodel voor bottom-upselectie van aandelen
met een laag absoluut risico en een hoog verwacht rendement.
De huidige wegingen in Taiwan, Zuid-Afrika en Maleisië zijn
hoog vergeleken met reguliere indices die gewogen zijn naar
marktkapitalisatie. Dit komt door het relatief grote aantal
stabiele, aantrekkelijk geprijsde aandelen in deze landen.
Valutaverdeling
De valuta-allocatie van het fonds is het gevolg van
bottom-upaandelenselectie. De schijnbaar hoge positie in de
Amerikaanse dollar is het gevolg van de beleggingen in ADR's
en GDR's die genoteerd zijn in USD.
Cijfers per 31/03/2014
Sectorverdeling + afwijking benchmark
Financiele dienstverlening
24,0 %
-2,7 %
Informatie technologie
16,9 %
0,2 %
Telecom
11,3 %
4,4 %
Energie
8,7 %
-2,1 %
Nutsbedrijven
8,7 %
5,2 %
Basismaterialen
7,4 %
-2,0 %
Consument defensief
6,5 %
-2,0 %
Consument cyclisch
6,3 %
-2,9 %
Industrie en dienstverlening
5,7 %
-0,8 %
Farmacie en gezondheidszorg
3,9 %
2,2 %
Liquiditeit
0,5 %
0,5 %
Overig
0,1 %
0,0 %
Taiwan
20,1 %
8,2 %
Zuid-Afrika
13,3 %
5,5 %
11,1 %
-7,8 %
Regioverdeling + afwijking benchmark
China
Maleisie
11,0 %
7,1 %
Brazilie
10,4 %
-0,6 %
Overige landen
10,2 %
-4,5 %
Zuid-Korea
6,8 %
-9,0 %
India
6,6 %
-0,1 %
Rusland
3,8 %
-1,5 %
Thailand
2,6 %
0,4 %
Polen
1,9 %
0,1 %
Abu Dhabi
1,7 %
1,7 %
Liquiditeit
0,5 %
0,5 %
Valutaverdeling + afwijking benchmark
Taiwanese dollar
20,1 %
8,2 %
Amerikaanse dollar
13,9 %
12,4 %
Zuid-Afrikaanse rand
13,3 %
5,5 %
Maleisische ringgit
11,0 %
7,1 %
Hong Kong dollar
9,0 %
-9,9 %
Overig
8,2 %
-10,3 %
Koreaanse won
6,8 %
-9,0 %
Braziliaanse real
6,1 %
-4,9 %
Indiase roepee
4,9 %
-1,8 %
Thaise baht
2,6 %
0,4 %
Poolse zloty
1,9 %
0,1 %
UAE dirham
1,7 %
1,7 %
Liquiditeit
0,5 %
0,5 %
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
Page 3 of 4
Robeco Emerging Conservative Equities C EUR
Factsheet
Cijfers per 31/03/2014
Beleggingsbeleid
Robeco Emerging Conservative High Dividend Equities streeft naar langetermijnrendementen op aandelen tegen een duidelijk
lagere volatiliteit dan het risico van een marktgewogen index. Het fonds streeft op de lange termijn naar een hogere
Sharpe-ratio dan die op aandelen. Het fonds belegt in aandelen die minder volatiel zijn en een goed stijgingspotentieel
bieden. Het fonds combineert de uitkomsten van een aandelenselectiemodel met een gedisciplineerd algoritme voor
portefeuille-opbouw. Deze voorzichtige beleggingsbenadering resulteert in een portefeuille met een laag verloop bestaande
uit aandelen met een lagere volatiliteit, lage waardering en positief marktsentiment.
CV Fondsmanager
Arlette van Ditshuizen is Senior Portfolio Manager in het Quantitative Equities-team van Robeco. Zij richt zich vooral op de
lage-volatiliteitactiviteiten van Robeco, waaronder Conservative Equities. Hiervoor was zij Risk Manager en coördinator van
het team voor gestructureerde producten van Robeco Asset Management. Arlette kwam in 1997 in dienst bij Robeco als
Quantitative Researcher. Zij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Arlette van Ditshuizen is
geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Pim van Vliet is Senior Portfolio Manager binnen het Quantitative Equities-team
van Robeco. Hij richt zich vooral op de lage-volatiliteitactiviteiten van Robeco, waaronder Conservative Equities. Pim kwam
in 2005 in dienst bij Robeco als Senior Quantitative Researcher bij de afdeling Quantitative Strategies, waar hij verantwoordelijk
was voor allocatieonderzoek. Publicaties van zijn hand zijn verschenen in het Journal of Banking and Finance, Management
Science en het Journal of Portfolio Management. Hij spreekt regelmatig op internationale conferenties en is gastdocent bij
verschillende universiteiten. Pim is gepromoveerd en cum laude afgestudeerd in financiële en bedrijfseconomie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Pim van Vliet is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute.
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is
in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel
onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de
intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe
kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
Fiscale behandeling belegger
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een
particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers
betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat
boven de heffingsvrije vermogens, per saldo 1,2%. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de
belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het
fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in
dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale
regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor
diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de
belegging in dit fonds.
Morningstar
De Morningstar ratings voor fondsen die in Europa zijn geregistreerd voor verkoop geven de historische voor risico gecorrigeerde
performance weer. De ratings worden iedere maand aangepast. De berekening van de Morningstar ratings voor fondsen die
in Europa zijn geregistreerd voor verkoop is gebaseerd op de theorie van het verwachte nut. De top 10% van de fondsen in
een categorie krijgt een rating van vijf sterren, de volgende 22,5% krijgt vier sterren, de volgende 35% krijgt drie sterren, de
volgende 22,5% krijgt twee sterren en de laatste 10% krijgt één ster. Het fonds wordt uitsluitend vergeleken met fondsen die
in Europa zijn geregistreerd voor verkoop. De auteursrechten van de Morningstar Rating berusten bij Morningstar. Voor meer
informatie, zie www.morningstar.com
Important information MSCI
Bron: MSCI. MSCI geeft geen verklaring of garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, en is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor eventuele MSCI-gegevens in deze publicatie. De MSCI-gegevens mogen niet worden geherdistribueerd of gebruikt als
basis voor andere indices of eventuele effecten of financiële producten. Dit verslag is niet goedgekeurd, bevestigd, nagekeken
of geproduceerd door MSCI. De MSCI-gegevens zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen (of het niet
doen) van bepaalde beleggingen en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.
Disclaimer
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Robeco kan niet instaan voor de
juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze
publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het
gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden
gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u
woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger
of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta. Performancecijfers zijn gebaseerd op maandultimo
transactiekoersen en worden berekend op basis van totaalrendement met herbelegging van dividend. De gebruikte koersen
voor de performancecijfers van de in Luxemburg gevestigde fondsen zijn tot 4 augustus 2010 de maandultimo transactiekoersen.
Vanaf 4 augustus 2010 zijn dit de transactiekoersen van de eerste werkdag van de maand. Meer informatie over de fondsen
wordt gegeven in het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de kantoren van Robeco of via de website www.robeco.nl. De in
deze publicatie genoemde Total Expense Ratio is afkomstig uit het laatst verschenen (half)jaarverslag en berekend op basis
van het einde kalenderjaar.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
Page 4 of 4