Robeco Duurzaam Aandelen N.V.

Robeco Duurzaam Aandelen N.V.
(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)
Interim-dividend
Op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van Robeco Duurzaam Aandelen
N.V. heeft de directie op 11 november 2014 besloten het navolgende interim-dividend uit te keren per
gewoon aandeel van nominaal van EUR 0,50:
Bruto dividend
Dividendbelasting
Netto dividend
Robeco Duurzaam Aandelen N.V.
Robeco Duurzaam Aandelen
Robeco Duurzaam Aandelen – EUR G
EUR 2,40
EUR 5,80
EUR 0,36
EUR 0,87
EUR 2,04
EUR 4,93
Met ingang van 14 november 2014 worden de gewone aandelen ex-dividend genoteerd. De record date
voor het dividend is 18 november 2014 na beurs. Vanaf 24 november 2014 zal het dividend betaalbaar
zijn in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting. Hoofdbetaalkantoor in Nederland is
Rabobank International te Utrecht.
Houders van gewone aandelen ontvangen het dividend door tussenkomst van de bij Euroclear ­Nederland
aangesloten instelling waar hun aandelen zich op 18 november 2014 na beurs in a­ dministratie ­bevonden.
Distributeurs worden gewezen op de herbeleggingsprocedure die wordt gepubliceerd op
www.robeco.com/riam.
De directie
Rotterdam, 12 november 2014