Factsheet 1e kwartaal - achmeabeleggingsfondsen.nl

Achmea Indirect Vastgoed fonds
1e kwartaal 2014
Ontwikkelingen markt en fonds
Profiel
De aandelenmarkten boekten wereldwijd lichte vooruitgang in het eerste kwartaal,
maar er was duidelijk sprake van een nerveuze stemming. Dit was vooral toe te
schrijven aan de crisissituatie in de Oekraïne. Het risico bestond dat de annexatie van
Rusland van de Krim de opmaat kon zijn voor een grote invasie in de Oekraïne. Zo’n
escalatie lijkt vooralsnog afgewend, zodat de markten in maart weer een herstel lieten
zien. Ook het optreden van de Amerikaanse Federal Reserve, hield de gemoederen
bezig. Beleggers waren bezorgd, dat de Fed de geplande afbouw van de monetaire
stimulering versneld zou opvoeren. De nieuwe Fed voorzitter, Janet Yellen, maakte de
reputatie van financiële ‘duif’ waar door vast te houden aan een langzame afbouw van
het opkoopprogramma van Amerikaanse staatsobligaties. Elders in de wereld
verschoof de aandacht van beleggers steeds meer naar de opkomende markten. Met
name de duurzaamheid van de groei in China baart beleggers zorgen.
Dit Fonds belegt uitsluitend in het Robeco Capital
Growth Funds - Robeco Property Equities IH EUR
(“Robeco Property Equities”), dat wereldwijd in
beursgenoteerde vastgoedaandelen belegt.
De S&P/Citigroup Developed Property index presteerde in het eerste kwartaal duidelijk
beter dan de MSCI World index, een wereldwijde aandelenindex. Dit kon worden
toegeschreven aan de hernieuwde daling van kapitaalmarktrentes, zowel in de VS als
in de eurozone. De vastgoedaandelen zijn relatief gevoelig voor rentemutaties, omdat
die bijvoorbeeld direct doorwerken in financieringskosten van vastgoedprojecten. Het
beursgenoteerde vastgoed blijft handelen op een 10% discount t.o.v. de intrinsieke
waarde, met een hoog gemiddeld dividendrendement van bijna 4%. De verwachting is
dat de dividenden verder kunnen stijgen, omdat de fundamentele factoren langzaam
verbeteren en de winstgroei voor 2014-15 ligt tussen de 5-9%.
Binnen het fonds is de allocatie naar vastgoed in Europa en Japan licht verhoogd ten
koste van Azië (excl. Japan). De exposure op de opkomende markten is verder
gereduceerd. Het fonds rendeerde in het eerste kwartaal ongeveer 2,5%. Geografisch
gezien presteerden de vastgoedaandelen in de VS, Europa en Australië beter dan
gemiddeld, terwijl de vastgoedaandelen in Japan en Singapore juist achterbleven.
Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. De
doelstelling van het fonds is met een goed gespreide
portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte
van de benchmark.
Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de
intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden welke zijn uiteengezet in de
uitvoeringsovereenkomst/reglement.
Kerngegevens per 31 maart 2014
Fondstype
Vastgoed
Oprichtingsdatum 3 december 2012
Beursnotering
Nee
Dividend
Het fonds keert geen dividend uit.
Inkomsten worden herbelegd.
Benchmark
S&P Developed Property Net Return
Index (hedged naar EUR)
Koers
€ 27,53
Totaal belegd
vermogen
€ 1.577.380,74
Aantal units
57.418
Ontwikkeling koers fonds
Kosten
TER (Lopende kosten)
: 0,60%
10 grootste belangen
Rendement
Q1 2014
Netto
Fondsrendement
Benchmark
Bruto
Fondsrendement
Year to date
12 mnd
36 mnd
60 mnd
2,55%
2,93%
2,55%
2,93%
-0,48%
3,27%
-
-
2,70%
2,70%
0,11%
-
-
Sectorverdeling
Onroerend goed fondsen (REIT's)
Beheer & ontwikkeling onroerend goed
Liquiditeit
Hotels, restaurants, vrijetijdsbesteding
Simon Property Group
Mitsui Fudosan
Mitsubishi Estate
Sun Hung Kai Properties
Public Storage
Ventas
Tanger Factory Outlet Centers
Unibail-Rodamco
Prologis
Land Securities Group
6,5%
5,1%
4,1%
3,5%
3,4%
3,4%
3,1%
3,0%
2,5%
2,4%
Geografische spreiding
72,2%
24,9%
1,5%
1,5%
Amerika
Verre Oosten
Europa
49,3%
34,5%
14,6%
Liquiditeit
Overige landen
1,5%
0,1%
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij dit fonds loopt u een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de
beleggingsvorm risicovoller is. De rendementen in deze factsheet zijn rendementen die in het verleden zijn behaald en garanderen dus niets voor de toekomst. Dit document is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de
daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en).
Voor dit fonds is een Basis en Aanvullend Prospectus, waarin de relevante gegevens met betrekking tot dit fonds zijn vermeld, verkrijgbaar via uw verzekeraar. Lees het Basis en Aanvullend Prospectus
voordat u besluit tot belegging in dit fonds. Voor een uitleg van de gehanteerde begrippen verwijzen wij u naar de ‘Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen’. De begrippenlijst kunt u vinden op de
website van uw verzekeraar .