Robeco Global Conservative High Dividend Eq. C EUR

Factsheet | Cijfers per 30/09/2014
Robeco Global Conservative High Dividend Eq. C EUR
Robeco Global Conservative High Dividend Equities belegt wereldwijd in aandelen. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van
aandelen uit volwassen markten, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico. Deze aandelen met een naar verwachting lagere volatiliteit worden geselecteerd met behulp van
een kwantitatief model dat aandelen rangschikt op basis van verschillende factoren zoals marktgevoeligheid, volatiliteit, distress risico, waardering en sentiment.
Performance
Indexed value (13/12/2011 - 30/09/2014)
160
Arlette van Ditshuizen, Pim van Vliet, Jan Sytze Mosselaar
140
Fondsmanager sinds 14/12/11
Performance
1m
3m
Ytd
1 jaar
2 jaar
Since 12/2011
120
Fonds
Index
0,65%
5,64%
15,48%
19,34%
12,12%
15,13%
0,89%
5,88%
13,15%
19,28%
15,53%
17,21%
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar)
Rendement per kalenderjaar
2013
2012
Fonds
Index
10,47%
12,38%
17,49%
14,35%
12-2011
03-2012
06-2012
09-2012
12-2012
03-2013
06-2013
09-2013
12-2013
03-2014
06-2014
09-2014
Robeco Global Conservative High Dividend Eq. C EUR
Performance
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,65%.
De conservatieve aandelen, die gewoonlijk door het fonds worden geselecteerd als onderdeel van de
beleggingsstrategie, presteerden in lijn met de markt. De lage-risicofactoren (volatiliteit, bèta en
distress) droegen neutraal bij aan de performance. De waarderingsfactoren droegen negatief bij en de
factor momentum neutraal.
Verwachting fondsmanager
Geannualiseerd (jaar)
Transactiekoers
30/09/14
Hoogste koers Ytd (08/09/14)
Laagste koers Ytd (04/02/14)
100
EUR
EUR
EUR
114,15
117,18
98,77
Het Global Conservative Equity fonds belegt in aandelen met lagere verwachte volatiliteit en een goed
opwaarts potentieel. Stabielere aandelen worden vaak genegeerd door beleggers, terwijl ze
vergeleken met het risicoprofiel een relatief hoog rendement op lange termijn opleveren. De
verwachting is dat het fonds het met name goed doet tijdens volatiele marktomstandigheden. In een
extreem gunstige marktomgeving kan het fonds achterblijven bij de markt in het algemeen, maar
behaalt het nog steeds een goed absoluut rendement. Op de lange termijn verwachten we een
rendement als dat van aandelen, maar dan met een aanzienlijk lager neerwaarts risico.
Benchmark
MSCI All Country World Index (Net Return) (EUR)
Algemene gegevens
Fondstype
Valuta
Totale fondsgrootte
Grootte van de
aandelencategorie
Uitstaande aandelen
Datum 1e koers
Einde boekjaar
Lopende kosten
Dagelijks verhandelbaar
Dividenduitkerend
Ex-ante tracking error limiet
Beheermaatschappij
Marktontwikkeling
Aandelen
EUR
EUR 387.342.827
EUR 106.069.729
924.677
22/02/2013
31/12
0,69%
Ja
Ja
Robeco Luxembourg
S.A.
Aandelen van de volwassen markten droegen bij aan een positieve performance van 1.5% in
september gemeten door de MSCI World Index. De performance werd geholpen door de sterke
Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Hiermee was deze beleggingscategorie de enige met
een positieve performance. In september daalden alle grondstoffen - of het nou goud, olie, ijzererts of
mais was. Twijfels over de groei van de wereldeconomie waren de belangrijkste reden van deze
daling. In het kielzog van de dalende grondstoffen, kregen ook schuldpapier en aandelen uit
opkomende markten te maken met tegenwind. De Japanse aandelenmarkt boekte 5.4% winst. De
Europese aandelenmarkten hadden ook een positieve performance. De opmerkingen van Bank of
England-voorzitter Carney - "het punt waarop de rentetarieven ook beginnen te normaliseren, komt
dichterbij" - hebben de volwassen markten niet ondersteund, omdat aandelenbeleggers zoiets niet
willen horen.
Kosten fonds
Beheerkosten
Serviceprovisie
0,50%
0,12%
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
Pagina 1 / 4
Robeco Global Conservative High Dividend Eq. C EUR
Factsheet | Cijfers per 30/09/2014
Classificatie van ESG-fondsen
Beleid voor ESG-integratie
Ja
Nee
N/A
Nee
N/A
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
PRI-classificatie van ESG-fondsen
Ja
Screening
Screening & integratie
Screening & ESG-themafonds
Top 10 grootste belangen
De top tien is vooral het gevolg van de verwachte lage
volatiliteit van de genoemde bedrijven in combinatie
met goed opwaarts potentieel.
Juridische status
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar
Luxemburgs recht (SICAV)
Uitgiftestructuur
Open-end
ICBE IV
Ja
Aandelenklasse
C EUR
Voor Robeco Global Conservative High Dividend Equities worden ondernemingen met de laagste
RobecoSAM-scores niet opgenomen in de portefeuille. Deze duurzaamheidsscores houden rekening
met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Het beleggingsproces
is zeer gedisciplineerd en zorgt ervoor dat een aandeel uit het aandelenuniversum meer kans maakt
om opgenomen te worden in de portefeuille als de onderliggende onderneming hoog scoort op
ondernemingsbestuur. Van ondernemingen die het slecht doen op het gebied van corporategovernancepraktijken, wordt de positie in de portefeuille afgebouwd.
Top 10 grootste belangen
Belangen
Johnson & Johnson
Royal Dutch Shell Plc
At&T Inc
Intel Corp
Pepsico Inc
Royal Bank Of Canada
Altria Group Inc
Toronto-Dominion Bank/The
Novartis Ag
Lockheed Martin Corp
Totaal
Sector
%
Farmacie en gezondheidszorg 1,46
Energie 1,28
Telecom
1,11
Informatie technologie 1,09
Consument defensief 1,01
Financiele dienstverlening 0,88
Consument defensief 0,88
Financiele dienstverlening 0,83
Farmacie en gezondheidszorg 0,81
Industrie en dienstverlening 0,77
10,11
Top 10/20/30 weging
Geregistreerd in
Luxemburg, Nederland, Singapore, Zwitserland
Valutabeleid
Valutarisico wordt niet afgedekt, schommelende
wisselkoersen hebben dus een direct effect op de
aandelenkoers van het fonds.
Top 10
Top 20
Top 30
10,11%
17,29%
23,90%
Veranderingen
De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de introductiedatum van de aandelenklasse zijn
gebaseerd op een vergelijkbare aandelenklasse met een hogere kostenstructuur.
Risicobeleid
Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het
beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities
altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.
Dividendbeleid
In principe keert deze aandelencategorie van het fonds
dividend uit.
Fondscodes
ISIN
Bloomberg
Sedol
LU0891727132
RBGCECE LX
BJ0WZG9
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
Pagina 2 / 4
Robeco Global Conservative High Dividend Eq. C EUR
Factsheet | Cijfers per 30/09/2014
Asset allocatie
Asset allocatie
Equity
99,2%
Kas
Sectorverdeling
Het Global Conservative Equities fonds volgt geen
benchmark. Het maakt gebruik van een kwantitatief
aandelenselectiemodel voor bottom-upselectie van
aandelen met een laag absoluut risico en een hoog
verwacht rendement. De huidige weging in consument
defensief, telecomdiensten, nutsbedrijven en financiële
dienstverlening is hoog vergeleken met reguliere indices.
Dit komt door het relatief grote aantal stabiele,
aantrekkelijk geprijsde aandelen in deze sectoren.
Regioverdeling
Het Global Conservative Equities fonds volgt geen
benchmark. Het maakt gebruik van een kwantitatief
aandelenselectiemodel voor een bottom-upselectie van
aandelen met een laag verwacht absoluut risico en een
hoog verwacht rendement. De huidige weging in Azië is
hoog vergeleken met reguliere indices. Dit komt door het
relatief grote aantal stabiele, aantrekkelijk geprijsde
aandelen in deze regio.
Sectorverdeling
Alle valutaposities zijn het resultaat van bottomupaandelenselectie. De exposure naar de Amerikaanse
dollar is hoog in absolute zin (>40%), maar relatief laag
vergeleken met de MSCI World AC Index (<-5%).
Bovendien is de exposure naar de euro relatief laag. Het
fonds heeft meer exposure naar de Canadese dollar en de
Australische dollar.
Benchmark afwijking
Financiele dienstverlening
24,8%1
3,3%
Consument defensief
12,5%1
3,0%
Telecom
11,9%1
8,0%
Nutsbedrijven
10,7%1
7,4%
Industrie en dienstverlening
9,6%1
-0,8%
Consument cyclisch
8,1%1
-3,3%
Farmacie en gezondheidszorg
7,2%1
-4,1%
Informatie technologie
7,0%1
-6,4%
Energie
6,2%1
-3,2%
Basismaterialen
2,0%1
-3,8%
Overig
0,0%1
-0,1%
Regioverdeling
Amerika
Asia
Europa
Afrika
Midden Oosten
Overig
Valutaverdeling
0,8%
Benchmark afwijking
54,8%1
24,3%1
-1,2%
19,0%1
1,3%1
-5,4%
0,5%1
0,1%1
0,1%
Valutaverdeling
5,9%
0,5%
0,1%
Benchmark afwijking
Amerikaanse dollar
41,5%1
-8,9%
Canadese dollar
12,2%1
8,4%
Japanese Yen
8,8%1
1,4%
Euro
6,7%1
-4,1%
Australische dollar
6,6%1
4,0%
Britse pond
4,9%1
-2,6%
Hong Kong Dollar
2,9%1
-0,2%
Zwitserse frank
2,4%1
-0,8%
Taiwanese dollar
2,1%1
0,8%
Zweedse kroon
1,8%1
0,7%
Maleisische ringgit
1,6%1
1,2%
Noorse kroon
1,4%1
1,1%
Overig
7,1%1
-1,0%
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
Pagina 3 / 4
Robeco Global Conservative High Dividend Eq. C EUR
Factsheet | Cijfers per 30/09/2014
Beleggingsbeleid
Robeco Global Conservative High Dividend Equities belegt wereldwijd in aandelen. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is
met dat van aandelen uit volwassen markten, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico. Deze aandelen met een naar verwachting lagere volatiliteit worden
geselecteerd met behulp van een kwantitatief model dat aandelen rangschikt op basis van verschillende factoren zoals marktgevoeligheid, volatiliteit, distress risico,
waardering en sentiment.
CV Fondsmanager
Arlette van Ditshuizen is Senior Portfolio Manager in het Quantitative Equities-team van Robeco. Zij richt zich vooral op de lage-volatiliteitactiviteiten van Robeco, waaronder
Conservative Equities. Hiervoor was zij Risk Manager en coördinator van het team voor gestructureerde producten van Robeco Asset Management. Arlette kwam in 1997 in
dienst bij Robeco als Quantitative Researcher. Zij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Arlette is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Pim is
Senior Portfolio Manager binnen het Quantitative Equities-team van Robeco. Hij richt zich vooral op de lage-volatiliteitactiviteiten van Robeco, waaronder Conservative Equities.
Pim kwam in 2005 in dienst bij Robeco als Senior Quantitative Researcher bij de afdeling Quantitative Strategies, waar hij verantwoordelijk was voor allocatieonderzoek.
Publicaties van zijn hand zijn verschenen in het Journal of Banking and Finance, Management Science en het Journal of Portfolio Management. Hij spreekt regelmatig op
internationale conferenties en is gastdocent bij verschillende universiteiten. Pim is gepromoveerd en cum laude afgestudeerd in financiële en bedrijfseconomie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Pim van Vliet is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. De heer Mosselaar is Senior Portfolio Manager binnen het Quantitative Equities-team. Hij
richt zich vooral op de lage-volatiliteitstrategieën van Robeco, waaronder Conservative Equities. Hij begon zijn carrière in 2004 bij Robeco en werkte 10 jaar als
portefeuillemanager op de afdeling Asset Allocation. Hij beheerde multi-assetallocatiefondsen, kwantitatieve allocatiefondsen en fiduciaire pensioenmandaten. De heer
Mosselaar studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen, met als specialisatie financiën en beleggen. Hij is CFA-charterholder.
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-,
dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze
bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het
Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
Fiscale behandeling belegger
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk
ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto
vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, per saldo 1,2%. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland
woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit
de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van
toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale
adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
MSCI disclaimer
Bron: MSCI. MSCI geeft geen verklaring of garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele MSCI-gegevens in deze
publicatie. De MSCI-gegevens mogen niet worden geherdistribueerd of gebruikt als basis voor andere indices of eventuele effecten of financiële producten. Dit verslag is niet
goedgekeurd, bevestigd, nagekeken of geproduceerd door MSCI. De MSCI-gegevens zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen (of het niet doen) van
bepaalde beleggingen en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.
Morningstar
Copyright © Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens informatieverstrekkers, (2) mag niet
gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekkers van Morningstar accepteren
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schaden of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Voor meer informatie over Morningstar, zie www.morningstar.com.
Disclaimer
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Robeco kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten,
meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke
aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen
kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de
valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als
deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta. Performancecijfers zijn gebaseerd op maandultimo transactiekoersen en worden berekend op basis van totaalrendement met
herbelegging van dividend. De gebruikte koersen voor de performancecijfers van de in Luxemburg gevestigde fondsen zijn tot 4 augustus 2010 de maandultimo
transactiekoersen na aftrek van vergoedingen. Vanaf 4 augustus 2010 zijn dit de transactiekoersen na aftrek van vergoedingen van de eerste werkdag van de maand. Meer
informatie over de fondsen wordt gegeven in het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de kantoren van Robeco of via de website www.robeco.nl. De in deze publicatie genoemde
Total Expense Ratio is afkomstig uit het laatst verschenen (half)jaarverslag en berekend op basis van het einde kalenderjaar.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Voor meer informatie, zie: www.robeco.nl
Pagina 4 / 4