muziekprogramma

Nieuwsbrief 4
11/11/2014
Beste lezer,
In de vorige nieuwsbrief konden we u melden dat we de oprichting en coördinatie van de
Expertisecel Begaafdheid (PraxisP, KU Leuven) ondersteunen. Met dit initiatief dragen we bij
aan de verbetering van de diagnostiek voor kinderen en jongeren met hoge cognitieve
capaciteiten.
Nu vragen we uw hulp.
Met de bijdragen van ouders willen we een fonds oprichten aan de KU Leuven. Het fonds heeft
als doel het welzijn en de productiviteit van intellectueel getalenteerde kinderen en jongeren te
bevorderen.
Om dit fonds op te richten zijn we op zoek naar 10.000 euro startkapitaal. Daarvoor willen we
graag op u een beroep doen. Het geld dat u geeft gaat integraal naar het KU Leuven fonds en
wordt geïnvesteerd in deze initiatieven:
1. het organiseren van cognitief uitdagende programma’s aan de KU Leuven voor
intellectueel getalenteerde leerlingen van het basis- en secundair onderwijs (bv. KU
Leuven zomer- en weekendacademies),
2. het ondersteunen en uitbouwen van de Expertisecel Begaafdheid (diagnostiek en
opleidingen ter ondersteuning van ouders, CLB's en scholen),
3. het opleiden van leerkrachten (kennis, vaardigheden, en attitudes om intellectueel talent
te herkennen en het curriculum en de instructie aan deze doelgroep aan te passen),
4. het inrichten of helpen inrichten van symposia,
5. het uitnodigen van gekwalificeerde onderzoekers naar de KU Leuven.
Mede-oprichters van het fonds zijn Prof. Karine Verschueren, Prof. Karel Hoppebrouwers, Ciska
Pieters en ikzelf.
Met 25 euro maakt u al een groot verschil. Sterker nog, indien elke ouder 25 euro zou bijdragen,
kunnen we alle bovenstaande initiatieven verwezenlijken. Wij zijn u alvast erg dankbaar voor uw
steun en bijdrage!
Met vriendelijke groeten,
Stijn Smeets
Modesto vzw
IBAN: BE37 7310 3713 6928
BIC: KREDBEBB
Vermeld steeds: “KU Leuven Fonds intellectueel talent”