PL Stable Return Share A - Enzu

30
BFI 41
31/03/2014
PL Stable Return Share A
Investeringspolitiek
Het Intern collectief fonds (ICF) investeert in één extern fonds MC Stable Return Share A beheerd door Merit Capital
(isin : LU0542971659). Het ICF voert evenwel een eigen beheer in het aan- en verkopen van dit onderliggende fonds.
Hierdoor kan de koersontwikkeling in belangrijke mate afwijken van het onderliggende fonds. Het beheer van het ICF
streeft naar een minimale investering van 95% in het onderliggende fonds. (*) Het niet belegd bedrag blijft in liquide
middelen in EUR.
Kenmerken van het fonds
Beheerder
Depotbank
Risicoklasse
beleggingshorizon
Patronale
KBC Securities
Type
Oprichtingsdatum
Valuta
Notering
2
8 jaar
Beleggingsresultaten
31/03/2014
Koers op
Gemengd fonds
1/04/2012
EUR
Halfmaandelijks
Historische rendementen*
EUR
Rendement YTD
94,64
-6,40%
Jaar
2013
2012
Fonds
2,15%
-1,08%
* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst
Evolutie van het fonds
102
100
98
96
94
92
90
Portefeuillesamenstelling ( top 10)
MC STABLE RET K
Cash
Muntspreiding
97,69%
2,31%
EUR
USD
Andere
100,00%
0,00%
0,00%
Dit fonds is een intern collectief fonds gekoppeld aan een verzekering van tak 23
uitgegeven door Patronale Life NV. De verzekeringnemer draagt het financiële
risico verbonden aan dit fonds. Het beheersreglement en Financiële infofiche zijn
beschikbaar op www.patronale-life.be of kunnen op eenvoudig verzoek bekomen
worden bij de maatschappij. Deze fiche is louter informatief en maakt geen deel
uit van het verzekeringsvoorstel.
Patronale Life NV | Belliardstraat 3 | 1040 Brussel | Tel +32 2 511 60 06 | Fax +32 2 513 27 38 | [email protected] | www.patronale-life.be
KBC : IBAN BE65 7380 0740 8596 BIC KRED BE BB | Bank van de Post: IBAN BE45 0000 0416 0589 BIC BPOT BE B1 | Fortis: IBAN BE31 0013 8376 8755 BIC GEBA BE BB
RPR Brussel 0403 288 089 | Onderneming toegelaten onder code 1642 (KB 18/06/01, BS 29/06/01)