14 12 Maandbrief FLF december 2014 (benchmark local

Finles Lotus Fonds
NAV (30/12/2014) = € 32,13
December 2014
(alle cijfers zijn na kosten)
Doelstelling en omschrijving
Het Finles Lotus Fonds is een beleggingsfonds dat zich richt op de Aziatische markten. Het fonds kan zowel in
beleggingsfondsen als in individuele aandelen beleggen. Het fonds richt zich op het creëren van een optimale
landenallocatie en op het vinden van de beste fondsmanagers per regio.
Maandelijkse netto resultaten (inclusief herinvestering dividend)
2006
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jaar
1,48%
-1,48%
2,21%
0,06%
-7,04%
-2,11%
-1,17%
1,06%
0,86%
1,39%
-0,62%
2,91%
-2,83%
2007
3,74%
1,64%
-1,47%
0,67%
3,90%
3,67%
2,59%
1,16%
0,29%
1,14%
-6,03%
-2,89%
8,22%
2008
-3,74%
1,37%
-3,03%
2,14%
-0,38%
-8,91%
-2,63%
-3,03%
-11,48%
-12,70%
-2,46%
-0,05%
-37,60%
2009
-2,61%
-4,44%
6,97%
10,68%
8,51%
0,57%
2,92%
-0,22%
1,68%
-1,79%
1,10%
5,10%
31,00%
2010
-1,34%
1,36%
6,88%
1,74%
-2,69%
1,53%
-0,77%
1,90%
1,87%
0,59%
2,44%
1,93%
16,24%
-13,85%
2011
-2,75%
-0,40%
0,24%
-0,21%
-0,06%
-1,89%
2,06%
-6,62%
-2,35%
-1,00%
-0,64%
-0,92%
2012
2,40%
1,14%
-0,96%
-0,64%
-3,57%
1,26%
-0,17%
-1,24%
1,96%
-1,68%
3,39%
2,80%
4,53%
2013
0,69%
1,80%
-0,10%
4,56%
-2,24%
-2,54%
-2,29%
-3,20%
2,86%
0,73%
2,33%
1,12%
3,45%
2014
-2,48%
1,24%
-1,42%
-1,96%
1,73%
1,24%
2,26%
-0,03%
1,52%
-1,40%
0,51%
0,97%
2,06%
Statistische analyse
Finles
Lotus Fonds
Benchmark (nieuw)
Benchmark
(oud)
2014
2,06%
5,16%
5,05%
Laatste 12 maanden
Rendement sinds 2002
2,06%
5,16%
5,05%
20,60%
59,42%
58,06%
53,2%
56,4%
56,4%
Standaard deviatie
7,00%
9,30%
12,27%
Sharpe ratio (2,0%)
0,19
1,02
1,07
-3,57%
-6,78%
-9,17%
Beta FLF met
0,60
0,45
Correlatie FLF met
0,80
0,79
Rendement
% positieve maanden sinds 2002
Risico laatste 36 maanden
Grootste maandelijkse verlies
Correlaties laatste 36 maanden
Toelichting Beheerder
Het Finles Lotus Fonds steeg met +0,97% in december. December was
een kopie van de maand oktober. Initieel zagen we een significante
correctie binnen veel beleggingscategorieën waarna een stevig herstel
optrad. De politieke onrust in Griekenland keerde terug doordat het
parlement geen overeenstemming wist te bereiken met betrekking tot
het benoemen van een nieuwe president. Hierdoor volgen in januari
2015 nieuwe verkiezingen. In het laatste halfjaar is de olieprijs meer
dan gehalveerd. Voor veel olie-exporterende landen een groot
probleem omdat de huidige prijs in veel gevallen niet de kosten dekt.
Echter voor het grootste deel van de wereld zou een lagere olieprijs
juist gunstig zijn omdat hierdoor de energierekening lager wordt. In
Japan won de partij van de huidige premier Abe de verkiezingen
glansrijk waardoor hij zijn "Abenomics", het beleid dat na de
verkiezingen van 2012 werd aangekondigd, verder kan vormgeven.
Lokale Chinese aandelenmarkten stegen wederom sterk. Marktkenners
houden hier rekening met verdere stimuleringen door de overheid en
Centrale Bank. Het resultaat in december werd met name behaald door
de zogenaamde trendvolgende fondsen in de portefeuille van het FLF.
Gedurende de maand hebben geen wijzigingen in de portefeuille van
het FLF plaatsgevonden.
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Distributie rendementen sinds 2002
FLF
Benchmark
(nieuw)
<-9% -6% tot-3% tot 0% tot 0% tot 3% tot 6% tot >9%
-9% -6% -3%
3%
6%
9%
Groei van 100 euro
200
180
160
140
120
100
80
60
FLF
Benchmark
AEX
40
20
1-01-02
1-01-04
1-01-06
1-01-08
1-01-10
1-01-12
1-01-14
Fondsgegevens
Fondsmanager
Minimale Investering
Aan- en verkoop
Benchmark (oud)
Benchmark (nieuw)
Management fee
Performance fee
Finles N.V.
EUR 3500,=
Dagelijks
MSCI Far East
MSCI Far East (75%) &
HFRX CTA / Global Macro
1,75% p.j.
Geen
Aankoopkosten
Verkoopkosten
Administrateur
ISIN code
Geen
0,5%
TMF Group
NL0006326936
Bloomberg
FINLOTU NA
Bewaarder
Accountant
Website
Stichting Circle Depositary Services
B.V.
Deloitte
www.FinlesCapitalManagement.nl
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Finles N.V. is als beheerder
van beleggingsinstellingen opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Informatie over de kosten en risico's van
dit fonds kunt u terugvinden in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (EBI) van dit fonds. Deze kunt u opvragen bij Finles N.V. te Utrecht of
downloaden op www.FinlesCapitalManagement.nl.