Activiteitenfonds Internationaal

De PvdA heeft internationale betrokkenheid hoog in het vaandel staan: van de protesten tegen het
discriminerende antihomo beleid van Vladimir Poetin, de Midden-Oosten problematiek, tot de strijd
voor eerlijke arbeid in Bangladesh. Het is belangrijk dat we goed op de hoogte zijn wat er speelt in de
wereld, dat we ons daar een mening over vormen en dat we waar nodig tot actie over gaan. Het
international secretariaat van de PvdA en de Foundation Max van der Stoel willen in Nederland de
informatievoorziening en het debat over buitenlandse politiek stimuleren. Daartoe hebben wij een
activiteitenfonds opgericht. Jaarlijks is er uit dit fonds 5000 Euro beschikbaar voor activiteiten in
Nederland. Het fonds gaat op 1 september 2014 van start. Voorstellen kunnen het hele jaar worden
ingediend. PvdA-leden, JS-leden, PvdA-afdelingen, JS-afdelingen en studentenorganisaties mogen bij
dit fonds een aanvraag indienen. Die wordt beoordeeld door het internationaal secretariaat en de
Foundation Max van der Stoel en moet aan de volgende criteria voldoen:
-
-
-
-
-
De activiteit gaat over een internationaal thema; het hoeft niet perse een actueel thema te
zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een “vergeten” thema zijn. Het moet echter wel politiek
relevant zijn.
De bijdrage die het Activiteiten Fonds Internationaal kan leveren is maximaal 500 Euro.
De activiteit moet vrij toegankelijk zijn voor iedereen en uitnodigingen moeten worden
verspreid binnen relevante JS en/ of PvdA afdelingen/ gewesten en studentenorganisaties.
Aan de activiteit levert minimaal één PvdA-politicus een actieve bijdrage. Er wordt gestreefd
naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen onder de gastsprekers.
De aanvraag is maximaal twee A4 lang en bevat een omschrijving van het project, de
politieke relevantie, de uit te nodigen sprekers, de doelgroepen die ermee bereikt worden en
een omschrijving van wat er verder met de resultaten gebeurt.
Er wordt een realistische tijdsplanning aangeleverd voor de activiteit.
Er is een persoon verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteit.
Bij de aanvraag wordt een begroting ingediend. Het Activiteiten Fonds Internationaal
accepteert de volgende begrotingsonderdelen: zaalhuur, publiciteit, aankleding,
consumpties, reis- en verblijfskosten, representatie, techniek.
Voorafgaand wordt maximaal een voorschot van 50% gegeven als 100% zeker is dat de
activiteit plaats gaat vinden. Na afloop wordt een financiële verantwoording op schrift
geleverd, worden de bonnen opgestuurd en vervolgens, als alles klopt, wordt de rest van het
geld overgemaakt.
Op alle publiciteitsuitingen wordt het bovenstaande logo gebruikt.
Stuur je voorstel naar [email protected], met als onderwerp: Aanvraag Activiteiten Fonds Internationaal