Workshop De Particiaptiewet, T. Willemsen

Participatiewet in West Brabant
Workshop 18 september 2014
Tanja Willemsen Beleidsmedewerker Participatie en Arbeidsmarkt Breda Projectleider
Implementatie Participatiewet West Brabant
Waarom een nieuwe wet?
• Noodzaak om het beste uit mensen te halen:
o Individueel (ontplooiing)
o Maatschappelijk (niemand aan de kant)
o Financieel (sociale zekerheid betaalbaar maken)
• Mentaliteitsverandering (mogelijkheden klant en beroep op eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid)
• Huidige regelingen zijn ‘teveel’ een vangnet en ‘te weinig’ een
springplank
• Gelijke rechten en plichten voor mensen met arbeidsvermogen
P-wet I - Hoofdlijnen
Oud
Nieuw
Sociale
Werkvoorziening
Participatiewet
Wwb, IOAW, IOAZ,
Bbz, nuggers, etc
Wajong
Gemeente
UWV
- SW (instroom stopt)
- Wwb
- IOAW / IOAZ
- Bbz
- Nuggers
- arbeidsbeperkten mét
arbeidsvermogen
Wajong;
- Zittend bestand
- Nieuwe instroom
duurzaam
arbeidsongeschikt
P-wet II - Hoofdlijnen
Wetsvoorstel Participatiewet
1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen die onder
de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen (inclusief
instroom arbeidsbeperkten)
2. Eén gebundeld budget voor Participatiewet, uitvoering
nieuwe Wmo en Jeugdwet zodat de uitvoering dicht bij elkaar
en multidisciplinair georganiseerd kan worden.
3. Ingangsdatum: 1 januari 2015
Regio West Brabant
Gemeenten
• Dongemond (Oosterhout, Werkendam, Woudrichem,
Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg)
• Breda en Baarle Nassau
• Hart in West Brabant (Etten Leur, Moerdijk, Halderberge,
Rucphen, Zundert, Roosendaal)
• Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Woensdrecht,
Steenbergen)
SW-bedrijven
WAVA/GO!, ATEAgroep en WVS-groep
UWV
Kenniscentra
Hoe zijn we aan de slag - I
Projectaanpak Participatie Regio West Brabant
-
Beleid
Gecoordineerde Werkgeversdienstverlening
Wajong
Samenwerking UWV
Organisatieinrichting Regionaal Werkbedrijf
Projectgroep met beleidsmakers uit de regio.
Stuurgroep door management uit de regio.
Hoe zijn we aan de slag - II
Gecoördineerde werkgeversbenadering West-Brabant
1.
2.
3.
4.
5.
Eén visie: meer uitstroom en een tevreden klant
Eén aanspreekpunt voor werkgevers
Eén marktbewerkingsplan
Eén menukaart
Eén ICT-Systeem
Bouwploeg met vertegenwoordiging van 18 gemeenten, 3 SWbedrijven, UWV en kenniscentra (= workshop 3)
Hoe zijn we aan de slag - III
Spoor 2 SW-bedrijven
1. Werkgeversinstrumenten
2. Werknemersinstrumenten
3. Bedrijfvoering
Werkgroepen onder sturing van directeuren WAVA/GO!, ATEAgroep en WVS-groep
P-wet Baanafspraken en regio
•
Er komen structureel 125.000 extra werkplekken in de periode
t/m 2025: 100.000 bij werkgevers en 25.000 bij de overheid
•
Doelgroep : mensen met arbeidsbeperking die < 100 % Wml
kunnen verdienen
•
Voor West-Brabant betekent dit 570 banen in de marktsector
en 145 banen bij de overheid.
In de jaren 2014 en 2015. In die jaren krijgen Wajongers en
mensen op de wachtlijst SW voorrang.
•
P-wet - Regionale Werkbedrijf
•
In elke van de 35 arbeidsmarktregio’s wordt een Werkbedrijf
ingericht om mensen met een beperking aan een baan te
helpen: “een efficiënte en praktische tafel die het matchen
makkelijker maakt en zo veel mogelijk aansluit op al
bestaande samenwerkings-verbanden in de regio.”
•
Het Regionaal platform Arbeidsmarktbeleid (2001) wordt het
platform van het Regionale Werkbedrijf.
Partners zijn: werkgevergeversorganisaties,
werknemersorganisaties, gemeenten, UWV, onderwijs en
kenniscentra
Producten (o.a.)
Kennisoverdracht & samenwerking Wajong
UWV en Onderwijs (praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs)
Regionaal Werkbedrijf , met werkgeversinstrumenten zoals
• Loonkostensubsidie (structureel en incidenteel)
• Loonwaardebepaling
• No Risk polis (verzekering tegen ziekte en uitval van mwrs)
• Jobcoaching
En zaken zoals:
• marktbewerkingsplan
• convenant
Verordeningen en beleidsregels
Vragen of reacties?
[email protected]
06-22418114