UITNO DIGIN G - LEC Regio Nijmegen

Participatiewet, Banenafspraak,
Quotumwet…
Wat komt er op u af in 2015?
Wij praten u bij tijdens een lunchbijeenkomst op donderdag
20 november 2014
Programma:
12.00 uur
12.30 uur
Ontvangst en lunch
Welkomstwoord door dagvoorzitter John Spierings, manager
Techniek bij ROC Nijmegen en presentator van Het Nijmeegs
Nieuwscafé, een initiatief van ROC Nijmegen en De Gelderlander.
12.35 uur
12.55 uur
13.30 uur
Presentatie Hans Bakker, namens VNO-NCW/MKB-Nederland:
wat betekenen de Participatiewet en de Banenafspraak concreet voor
uw onderneming?
De praktijk: in gesprek met Ronnie Reijnen, directeur van Drukkerij de
Kleijn. Ronnie heeft 10 mensen met een arbeidsbeperking in dienst.
Waarom koos hij hiervoor? Waar liep hij tegenaan? En welke successen
heeft hij inmiddels geboekt? U hoort het van de ondernemer zelf en
kunt hem vragen stellen.
Presentatie Werner van der Linden, kwartiermaker Regionaal
Werkbedrijf. Het WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen is hét
gezicht van het Regionaal Werkbedrijf voor u als ondernemer. Werner
laat u zien hoe het Regionaal Werkbedrijf u kan ontzorgen.
14.00 uur
Gelegenheid tot netwerken
UITNODIGING
PROGRAMMA
Locatie: Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40
6531 CS NIJMEGEN
UITNODIGIN
Partnerschap in Ondernemen
Rijk van Nijmegen
Wees er snel bij, er is slechts een aantal plekken beschikbaar! Deelname is kosteloos.
Aanmelden kan via emailadres: [email protected]nijmegen.nl