i in i in 11 ii i n n ^ B R E E D ^

IN14.01210
i in i in 11 ii i n n
^ B R E E D
^
GEMEENTE BEUNINŌĒÑ
INGE (OMEN
- 5 MRT Will
Aan de colleges van B&W van da deelnemende gemeenten In da GR Breed
Datum: 3-3-2014
Onderwerp: Onderzoek scenario's integratie Breed in het nieuwe regionale Werkbedrijf
Geachte heer, mevrouw,
Wļ informeren u met deze brief over de stand van zaken van de scenario-ontwikkeling voorde
integratie (van onderdelen) van Breed in het nieuwe regionale Werkbedrijf, zodat u uw
gemeenteraden hierover kunt informeren en/of eventuate vragen hierover kunt beantwoorden.
Op 10 september 2013 hebben de colleges in de regio Rijk van Nijmegen het bestuur van Breed de
opdracht gegeven om scenario's te ontwikkelen voor de integratie {van onderdelen) van Breed In het
nieuwe Werkbedrijf. Op 22 januari 2014 en 19 februari 2014 heeft M bestuur oriënterend gesproken
over mogelgke scenario's.
Om een goede scenario-keuze te maken, is meer tijd nodig. Tijd om met de gemeenten die
deelnemen aan het nieuwe Werkbedrijf een verdiepingsslagtomaken. Met die reden is Breed
- samen met deze gemeenten - een onderzoek gestart naar overeenkomsten en verschillen tussen
Breed en de afdelingen Werk van de gemeenten op de terreinen organisatie-inrichting,financiënen
inhoud (primaire proces, kernactiviteit). Ook wordt in dit onderzoek geschetst via welkt weg en in
welk tempo de scenario's gerealiseerd kunnen worden. Dit zal gebeuren onder leiding van een
onafhankelijke projectadviseur, die bi de uitvoering ondersteund wordt door een kernteam met per
onderzoeksterrein één trekker vanuit Breed en één trekker vanuit de deelnemende gemeenten.
Het scenario-onderzoek wordt medio april 2014 afgerond en Is de basis voor een definitieve
scenariokeuze . Wij verwachten dat dit onderzoek op 23 april door het bestuur van Breed wordt
vastgesteld. Daarna kan door de deelnemende gemeenten een keuze gemaakt worden voor een
voorliggend scenario. De kwartiermaker van het Werkbedrijf gaat hiermee aan de slag.
Wij zulten u eind april op de hoogte brengen van de uitkomsten van het onderzoek.
Ho
tend,
Namens het bestuur van Breed
TurgayTankir
Breed
Tel (024) 64 90100
Boekweltweg 4
Fax (024) 64 99109
6534 AC Nijmegen
Postbus 6700,6603 GE Nijmegen [email protected] 7 www.denkbreed.nl
KMC 09217470
Btw NL 0014.79.192.B.01
IBANNL71RAB
O 0160399336