De favoriete leraar van

INTERVIEW
INTERVIEW
De favoriete leraar van
‘Er was altijd een
vanzelfsprekende
rust in de klas’
46
september 2014
Joke Hermsen
tekst Bea Ros
beeld Martijn van de Griendt
‘Je hoeft geen vrienden te worden’
Tom van Melle heeft een stapeltje lerarenagenda’s
bij zich en somt de rapportcijfers van Joke Hermsen
op. Zevens en achten tot en met de derde klas. ‘In
de vierde kon ik je niet meer vinden. Eerst dacht
ik dat ik je kwijt was, maar toen ontdekte ik dat je
vanaf de vierde op het vwo zat.’
JH: ‘Grieks en Latijn natuurlijk, daar deed ik niets
voor. Later heb ik pas het belang van die vakken
ingezien.’
TM: ‘Ik heb haar zes jaar in de klas gehad. Dat is
uniek.’
JH: ‘Ik heb nooit een andere leraar Nederlands gehad. U leerde ons over literatuur en alleen daarom
al was u mijn favoriete leraar.’
TM: ‘In je examenjaar had je een 9,8 voor literatuur.’
JH: ‘Ik heb toen Het behouden huis van Hermans
gelezen en geanalyseerd. Ik herinner me nog dat
zeldzame moment van heel diepe concentratie, van
één worden met de tekst en die helemaal doorgronden.’
TM: ‘Daar doe je het voor, het oproepen en overbrengen van dat gevoel en die liefde voor literatuur.’
JH: ‘Die diepte van concentratie heb ik in mijn
verdere leven nooit meer gekend. Daar kan ik wel
naar terug verlangen.’
Vriendje
JH: ‘Er is nog een andere reden dat u me bijgebleven bent en dat heeft met persoonlijke aandacht
te maken. Ik herinner me nog dat het uit was
met mijn vriendje en dat u tegen me zei: “Het is
voorbij, geloof ik hè? Wat spijtig.” Dat een leraar
enig levensplan achter jou als leerling vermoedde en
daar ook nog eens empathie voor had, dat vond ik
bijzonder. Voor u waren we geen klas van twintig
leerlingen, maar twintig individuen.’
TM: ‘Ik spreek wel eens oud-leerlingen die me
zeggen: u weet niet wat u hebt betekend voor mijn
levensloop. Daar sta je niet bij stil, maar dat is een
griezelig soort verantwoordelijkheid.’
JH: ‘In je hele schoolloopbaan hoeft er maar één
moment te zijn, één enkele opmerking die je raakt
en die een draai aan je leven kan geven. Er was een
gelijkwaardige verhouding. Maar we zeiden wel “u”
en “meneer”.’
TM: ‘Het was kunstmatig geweest als dat anders
was.’
JH: ‘Precies, je hoeft geen vrienden te worden.
Jonge leraren willen leerling met de leerlingen zijn.
Dat werkt niet. In mijn laatste boek Kairos, een
nieuwe bevlogenheid schrijf ik hoe jammer het is
dat de gezagdragende docent in het verdomhoekje
is terechtgekomen. Want juist met gezag en kennis
van zaken kun je iets overdragen.’
TM: ‘De narratieve benadering die je in je boek
bepleit, is me uit het hart gegrepen. Ik las altijd
ook veel verhalen voor. Ik geloof niet dat ik uitging
van bepaalde didactische modellen. Lesgeven ging
gewoon intuïtief, met vallen en opstaan.’
JH: ‘Uw lessen gingen vanzelf, zo leek het. We zagen u niet hard werken om orde te houden of zo. Er
was een vanzelfsprekende rust in de klas. Dat vond
je als leerling stiekem heel fijn, vooral als je net een
lesuur had gehad waarin het lokaal afgebroken was.’
TM: ‘Vakkennis is heel belangrijk. Ik geloof dat ik
wel teacher centered les gaf.’
JH: ‘Ik begrijp niet waarom dat verkeerd is! De
docent als coach, wat moet je daar nou mee?’
Schrijfster en filosofe
Joke Hermsen zat
van 1973-1979 op
csg Buitenveldert. Ze
kreeg hier de volle zes
jaar Nederlands van
Tom van Melle, van
1959-1984 leraar
en tot op heden mediathecaris op deze
school en van 19801999 docent aan de
lerarenopleiding in
Utrecht.
Dromen
TM: ‘Ik heb alles van je gelezen.’
JH: ‘Ik krijg post van hem over mijn werk. Geen
gratuit briefje, maar een epistel met de bespreking
van de positieve én de negatieve punten.’
In haar laatste boek Kairos bepleit Hermsen de
Hannah Arendtschool, een plek met rust en ruimte
voor ‘denken, dromen, leren, verbeelden, verdiepen
en docenten die mooie verhalen vertellen’.
TM: ‘Waren we een Hannah Arendtschool?’
JH: ‘Nee, maar de lessen Nederlands hadden wel
op zo’n school gegeven kunnen worden. U nam
literatuur echt serieus. Dat zie ik steeds minder
tijdens mijn schoolbezoeken. Terwijl literatuur zo
belangrijk is! Alle menswetenschappen komen erin
samen: geschiedenis, psychologie, sociologie. Als je
leest, kom je even tot rust.’
TM: ‘Of je wordt verontrust, maar dat is ook
winst.’
JH: ‘Precies! Lezen biedt reflectie en introspectie.’
TM: ‘Het persoonlijk contact van die schrijver met
jou alleen. Dat soort privacy gaat verloren in deze
tijd van sociale media.’
JH: ‘We hebben de literatuur te veel apart gezet.
Waarom betrekken we literatuur niet veel meer bij
de andere vakken?’
TM: ‘Ik was niet zo bezig met die maatschappelijke
kant van literatuur als jij nu beschrijft. Voor mij was
literatuur meer een afgesloten wereld.’
JH: ‘Je hoeft niet per se politieke standpunten in
te nemen. Hannah Arendt beschrijft dat je je eigen
vak serieus moet nemen, met kennis van zaken
moet lesgeven en leerlingen moet inspireren. Dat
hebt u allemaal uitmuntend gedaan.’ ■
september 2014
47