Enkele reis conrector

Stap 1: Begin eerst maar eens met een raar accent (mijn favoriet komt uit ZWEDEN).
Stap 2: Daarna ga je alles herhalen wat de leraar zegt als een vraag (na een tijdje is
dat erg irritant bijv. “Dat daar is Amerika” dan zeg jij: “is dat Amerika?”).
Stap 3: Maak NOOIT oogcontact of breek NOOIT oogcontact met de leraar.
Stap 4: Als je niet verder met iemand wil praten dan doe je je handen op je oren en
sluit angstig je ogen.
Stap 5: Maak PIEP PIEP PIEP geluiden als een corpulente leraar achteruit loopt.
Als je nu al bij de conrector bent heb je een leraar die snel boos is!!!
Stap 6: Eet veel knoflook vantevoren en dan hijg je de leraar volop in het gezicht
(probeert hij de stank te ontwijken, volg hem dan maar).
Stap 7: Steek een potlood in je neus en probeer dan eens iets er mee te schrijven
(het leukste is het als je het met een potlood doet van iemand anders).
Stap 8: Spreek gewoon de namen helemaal fout uit en let er vooral niet op als hij of
zij je wil verbeteren.
Stap 9: Probeer een wave te starten in de klas; dit is vooral leuk tijdens een
proefwerk.
Stap 10: De leraar moet nu al geïrriteerd zijn dus daar maak je gebruik van. Je ziet
iemand stil kletsen en dan kijk je hem of haar met een verontwaardigde blik aan en
ga hardop zeggen dat hij of zij maar eens stil moet zijn in zo´n interessante les.
Zit je er nu nog??? Deze zijn voor de ECHTE HARDCORE TEACHERS.
Stap 11: Steek je vinger in één minuut zeker 10 keer op en dan zeg je a ls je de beurt
hebt: “nee laat maar” of “Oh is al goed.”
Stap 12: Vraag aan de leraar als het ook zo´n ruige gabber is.
Stap 13: Zeg aan het einde van elke zin van de leraar “Ja Ja, het zal wel kloppen als
u het zegt“.
Stap 14: Hier komt een gouwe ouwe: Vraag de hele tijd “WAAROM?“.
Stap 15: Als je ook maar iemand in de klas ziet lachen (hierom) dan sta op en
schreeuw: “Ik zie je wel lachen,je lacht me uit he? Ja Ja, lach me maar uit!!!!”
En zit je nu bij de conrector? (ik dacht het toch niet)