Casuïstiekcursus V ooraankondiging

Casuïstiekcursus
Vooraankondiging
23 januari 2014
In navolging op eerder succes organiseert de Werkgroep Gedragsneurologie van
de Nederlandse Vereniging voor Neurologie voor de derde keer de
multidisciplinaire casuïstiekcursus. De cursus vindt deze keer plaats in
Amsterdam en wordt georganiseerd in samenwerking met het VUmc
Alzheimercentrum.
Door de opzet van deze cursus wordt de mogelijkheid geboden kennis uit te
wisselen tussen verschillende disciplines die te maken hebben met complexe
neuropsychiatrische problematiek in de dagelijkse praktijk. De cursus is bedoeld
voor neurologen, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch
geriaters, klinisch neuropsychologen en degenen die in opleiding zijn voor deze
specialismen.
Aan de hand van geselecteerde casussen die door de deelnemers zelf
worden ingebracht, worden onderwerpen als klinische fenomenologie,
diagnostiek, biomarkers, farmacotherapie en niet-medicamenteuze interventie
interactief behandeld. De cursus zal aanvangen met een lezing van een key-note
speaker.
Voorlopig programma:
14.30 - 15.00 Registeren
15:00 - 15:45 Dr. Joke Spikman: Stoornissen in de sociale cognitie bij nietaangeboren hersenletsel
15.45 - 16.15 pauze
16.15 - 17.45 Bespreking van 3 casus
17.45 - 18.30 pauze
18.30 - 19.30 Bespreking van 2 casus
19.30
EINDE
Locatie
Kosten
Accreditatie
Aanmelden
VU Hoofdgebouw (Zaal: Agora 1)
€75 voor medisch specialisten
€50 voor medisch specialisten in opleiding
in aanvraag bij de NVvP, NVN, NVKG, Verenso en de FGzP
Via http://www.alzheimercentrum.nl/professionals/casuistiekcursus/
Op deze website kunt u ook uw eigen casus indienen. Verder
vindt u hier alle up to date informatie mbt de accreditatiepunten,
programma, locatie en route/parkeren.
Wij zien u graag op 23 januari!