pdf-document - Stad en Heerlijkheid Borculo

CURSUS GENEALOGIE VOOR GEVORDERDEN START
5 SEPTEMBER TE DOETINCHEM
Bent u genealoog en komt u niet verder met uw onderzoek? Loopt u
bijvoorbeeld vast bij een voorouder die in het leger zat? Of eindigt uw
zoektocht over de grens? De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)
helpt u weer op weg!
De NGV verzorgt in samenwerking met het Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers een vervolgcursus genealogie. Deze cursus sluit aan op de cursus die in
maart jl. door het Erfgoedcentrum werd aangeboden. Mensen die een basiscursus
hebben gevolgd of mensen met enige voorkennis van genealogisch onderzoek
worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. In de cursus worden bronnen
als volkstellingen, registres civiques, lidmaten- en communicantenregisters, akten
van indemniteit en poorterboeken behandeld. Tevens komen het ordenen en
publiceren van onderzoeksresultaten, onderzoek in notariële archieven en
gegevens over militairen aan bod.
Aanmelden
De cursus wordt gegeven op vier vrijdagmiddagen van 13.30 -16.00 uur in het Erfgoedcentrum,
gebouw ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem. De cursus start op 5 september, de overige
cursusmiddagen zijn op 12, 19 en 26 september. De deelnamekosten bedragen € 22,50 (leden
NGV € 20,--), inclusief lesmateriaal en koffie/thee. Opgave kan per email: [email protected] of
telefonisch: 0314-787078.