CURSUS PSYCHOPATHOLOGIE

CURSUS
PSYCHOPATHOLOGIE
Leer signalen herkennen en
maak praktijk van passend onderwijs
CURSUS
al de orie
r
o
o
“V
the
n
a
v
ling k brengt
e
p
p
ko
aktij arde”
r
p
r
wa
naa
r
e
e
m
“Iede
veel
re bi
werd
gelei jeenkom
d
s
die v
eel v door iem t
e
ervar rstand va and
n en
betre ing met
d
ffend
e sto e
had ” ornis
Kinderen met een vorm van (een milde) psychopathologie lopen het
risico op verlaagde onderwijsprestaties, motivatie- en gedragsproblemen
en sociaal isolement. Dit kan leiden tot schooluitval of afzakken naar een
lager niveau van onderwijs. U wordt in toenemende mate geconfronteerd
met de speciale onderwijsbehoefte van kinderen met een problematiek
of een stoornis. Wat is afwijkend gedrag en wanneer moet u zich zorgen
maken? Welk gedrag dient onderkend te worden, vraagt speciale zorg
en hoe doen we dat precies? Hoe gaat u om met dit kind en waar ligt de
grens van wat u als school aankan en wat niet meer?
Voorkom handelingsverlegenheid. Leer hoe u deze kinderen kunt signaleren, opvangen en begeleiden en maak praktijk van passend onderwijs.
CURSUS
Voor wie?
Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en onderwijsassistenten in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs. Naast individuele inschrijving is ook teamscholing (op maat
en incompany) mogelijk.
Hoe is de werkwijze?
In acht bijeenkomsten van twee en een half uur wordt theorie gekoppeld
aan uw onderwijspraktijk. Beeldmateriaal, door deelnemers en docent
ingebrachte casuïstiek en literatuur vormen vaste onderdelen van de
cursus. Aan de orde komen:
Inleiding in classificatie en diagnostiek, (volgens nieuwe DSM 5)
Ticstoornissen
Gedragstoornissen
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
Reactieve hechtingsstoornis
Somatoforme stoornissen
ADHD
Leerstoornissen: NLD
Angst en stemmingsstoornissen.
Daarnaast vragen en onderwerpen vanuit uw praktijk, want de interactie
tussen deelnemers en docent is van groot belang en wordt in deze cursus
op prijs gesteld.
Waarom juist déze cursus?
Omdat deskundigheid en praktijk in deze training hand in hand gaan.
GZ-psychologen, leerkrachten en ambulant begeleiders van de
Pedologisch-Instituutschool van Entréa Onderwijs zijn uw docent.
Ervaringsdeskundigen met een enorme kennis, die vanuit de praktijk uw
vragen (her-)kennen en de theorie tot leven brengen. Een cursus die niet
voor niets al ruim 15 jaar in het onderwijsveld positief wordt beoordeeld.
Wanneer, waar en wat zijn de kosten?
De trainingsdata worden zoveel mogelijk in overleg gepland. Bij individuele inschrijving wordt de training gegeven op een van de locaties van
Entréa Onderwijs in Nijmegen, Ubbergen of Tiel.
Bij een groepsinschrijving van tenminste 15 deelnemers behoort een
incompany-training tot de mogelijkheid. Bij groepsinschrijving geldt een
aangepaste prijs. Actuele informatie over data en kosten kunt u opvragen
via e-mail [email protected]
Contact of inschrijven?
Voor inschrijven, overleg of meer informatie, kunt u contact opnemen
met:
Jan Meuleman
T (0344) 75 07 00
E [email protected]
T 024) 37 80 806
E [email protected]
W www.entrea.nl
©Entréa maart 2014