Cursus zelfverdediging voor vrouwen VANAF 11

D
U
T
S
RT
IO
I
S
N
A
S
SPO
ng
i
g
i
d
e
verd
n
we
u
o
r
v
oor
v
lf
e
z
s
u
s
Cur
VANAF
11 SEPTEMBER
2014
ber
m
e
t
p
e
d 11 s nze
n
o
v
a
ging
rdag
op o
i
e
t
d
r
d
e
a
n
t
d
r
o
s
Op d tot 22 uur
zelfve
s
u
s
r
van 21 hool een cu
c
sports ouwen.
r
voor v
Deze cursus zal bestaan uit 10 lessen met als doel het aanleren
van zelfverdedigingtechnieken en het vergroten van de fysieke
weerbaarheid. De cursus biedt een goede basis om jezelf te
kunnen verdedigen tegen aanvallen van een (sterkere) belager.
Deze cursus wordt verzorgd door Ronald van Leeuwen,
een ervaren sportinstructeur met een gedegen zelfverdediging
achtergrond. De aangeboden technieken zijn afkomstig uit het
Judo en Jiu Jitsu. De cursus is voor iedere sporter te volgen
v a n a f
d e
l e e f t i j d
v a n
1 6
j a a r .
Prijs leden: € 75,00 | Prijs niet leden € 100,00
Molenweg 5, Nootdorp, Tel. 015 3108553
www.sportstudiosansi.nl