De nieuwe serie SM-cursussen gaat van start 3

De nieuwe serie SM-cursussen gaat van start
3 en 10 augustus a.s.
In samenwerking met -Boei- Magazine, organisecrt "De Rode
Draad- voor de tweede keer in successie de SM-cursus, die spe­
ciaal is ontwikkekl voor hoeren. Deze kcer op woensdag 3 en
woensdag 10 augustus. telkens van 14.00 tot 18.00 uur.
Tijdens de eerste middaQ
11-
..
..
'*
«-
'*
..
..
Wat is SM
Omgaan me
Materialen e
Ecn klein
Je positie a
Je eigen gevoelens
Wei of geen se
Wat wil de kla
Tijdens de tweede
*
..
..
*
t onder meer aan de orde:
a
bben we het over:
Techniek en spelvo
1mproviseren
Handigheidjes
Een rollenspel, om je improvisatievermogen te ontwikkelen
Plaats van handeling is EnKhuizen, waar je les krijgt in een professioneel
en compleet ingerichte SM-ruimte. Je kunt daar dus meteen allerlei
ideetjes voor jezelf opdoen. De cursus wordt gegevcn door Hans Meijer,
de eindredacteur van "Boei- Magazine en Meesteres Mila van Club
Doma, de meest bekende Nederlandse SM-club. Alles wat je leert, kun
je meteen in je eigen praktijk toepassen .
.De cursus kost fl. 40,- per dagdeel. In totaal dus fl. 80,-.
Je krijgt uiteraard koffie en er is boyan dien uitgebreide documentatie
bij de cursus inbegrepen.
Je kunt je nu opgeven bij "De Rode Draad".
16