Programma 05/06/2015 Den Haag

HAAGR E CHT
ADVOCA T E N
CIVIEL JEUGDRECHT 2015
Basis- en verdiepingscursus
Vrijdag 5 juni 2015 van 14.00 tot 18.30 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - 's-Gravenhage
Onderwerp, docent en literatuur
Wie jeugdstrafzaken wenst te behartigen wordt
geacht ook het nodige van het civiele jeugdrecht te weten. Tijdens deze cursus staat het
civiele jeugdrecht centraal, waaronder de ondertoezichtstelling, de gewone uithuisplaatsing,
de gesloten uithuisplaatsing en de bijzonder
curator. Tijdens deze cursus is er ook aandacht
voor de nieuwe Jeugdwet, waarin meer wordt
uitgegaan van de eigen kracht van de jeugdige
dan van zorg voor de jeugdige.
Kosten, aanmelding en annulering
EUR 242,00 inclusief 21% BTW. De facturering
vindt plaats na afloop van de cursus.
Docent: Mr W. Römelingh.
Het is niet noodzakelijk om voorafgaand aan de
cursus literatuur te bestuderen. Het gebruikte
cursusmateriaal wordt na afloop van de cursus
gepubliceerd op www.romelingh.com
Haagrecht Advocaten
T.a.v. de heer mr W. Römelingh
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP 's-Gravenhage
Telefoon 070-2055900
Mail [email protected]
Programma
Uren/Punten
Het aantal cursisten is beperkt tot twintig. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet geniet de voorkeur.
Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.
13.30 Aanvang
14.00 Hoorcollege Deel 1
16.00 Pauze
16.30 Hoorcollege Deel 2
18.30 Borrel met fris, bier en wijn
De cursus omvat vier lesuren onderwijs, wat
staat voor vier opleidingspunten. Vanaf 13.30
uur kunnen we je onthalen met koffie, thee en
fris. Om 14.00 uur begint de cursus. Kom dus
niet later dan 14.00 uur.
Mocht je een kantoor- of baliegenoot weten die ook belangstelling heeft? Geef dan zijn of haar naam
door! Bij voorkeur per internet/mail. De planning van komende cursussen is te vinden op het internet
onder www.romelingh.com.
--- Cursusnummer 0131 ---