over de kansen voor het opleiden van vrijwilligers met Groen en

Betrokken bij Buiten
groene maatschappelijke stage
Groen en Doen en Betrokken bij buiten ‘kansen
voor opleiden vrijwilligers in 2015’
Betrokken bij Buiten Groene Maatschappelijke Stage
Betrokken bij Buiten
• Wat is Groen en Doen?
– Middelen voor opleiden groene vrijwilligers
• EHBO
• Hoogstamfruitsnoeien
• Cursus flora en faunawet
– Grote groene organisatie
– Vouchers
– Greenwish
Betrokken bij Buiten Groene Maatschappelijke Stage
Betrokken bij Buiten
• Groen en Doen 2015
–
–
–
–
–
–
Regeling wordt nu uitgewerkt
Openstelling medio lente 2015
Alleen vouchers (1000 euro)
Door individuen aan te vragen
Cursussen voor groene vrijwilligers
Eenvoudige rapportage
Betrokken bij Buiten Groene Maatschappelijke Stage
Betrokken bij Buiten
• Kansen Betrokken bij Buiten
– Cursus ‘omgaan met jongeren’
– Cursus ‘ontwikkel een goed scholenproject’
– Wie ontwikkelt cursus?
• APS? Movisie? => via VBNE?
• Landschapsbeheer? IVN
– Wie vraagt cursus aan?
• Vrijwilliger
• Beheerder
• Vrijwilligerscoördinator
– Reacties?
Betrokken bij Buiten Groene Maatschappelijke Stage