Deficiëntiecursus Wiskunde - Hogeschool Van Hall Larenstein.

Deficiëntiecursus Wiskunde
Opzet:
Bij de voltijdse cursus Wiskunde heb je gedurende 5 weken dagelijks lessen van 9.30
uur tot circa 12.30 uur. Daarnaast kan de cursus ook door middel van zelfstudie
gevolgd worden. Voor zelfstudie kun je het wiskundedictaat opvragen bij het Student
Service Centre, 058-2846451.
De lokalen en docenten/begeleiders worden voor de aanvang van de cursus bekend
gemaakt. De cursus wordt afgerond met een deficiëntietoets, gelijk aan (een deel van)
het Havo-examen. Als je de deficiëntietoets met een voldoende resultaat hebt afgerond
(minimaal 5.5), dan heb je je deficiëntie Wiskunde weggewerkt..
Binnen de cursus worden de volgende thema’s behandeld:
 elementaire bewerkingen
 eerstegraadsfuncties en tweedegraadsfuncties
 gebroken functies (asymptoten)
 wortelfuncties
 exponentiële functies
Data:
Start voltijd cursus: maandag 2 juni 2014
Toelatingstoets: donderdag 3 juli 2014
Herkansing: maandag 25 augustus 2014
Locatie:
De cursussen worden verzorgd door Hogeschool VHL in het gebouw aan de Agora 1 te
Leeuwarden.
Kosten en inschrijving:
De kosten voor deelname aan de deficiëntiecursus (inclusief toets) bedragen € 240,-.
Mocht je je bij Hogeschool Van Hall Larenstein inschrijven, dan krijg je € 160,- hiervan
retour. De kosten voor alleen de toelatingstoets bedragen € 50,-.
De kosten kunnen jaarlijks wijzigen.
Onder het kopje schrijf je tijdig in, vind je het aanmeldingsformulier voor deze cursus.
Deze kun je sturen naar het Student Service Centre van Hogeschool Van Hall
Larenstein.
Benodigd studiemateriaal:
Basisvaardigheden wiskunde voor het HTO, 2e herziene druk, Wolters Noordhoff
ISBN 9789001764388.
Aanvullend is er een dictaat samengesteld, via mail op te vragen bij het Student
Service Centre, [email protected] Contactpersoon voor inhoudelijke
vragen is J. van Delden, [email protected]
www.vanhall-larenstein.nl