Tussen Pasen en Pinksteren In de veertigdagentijd

Tussen Pasen en Pinksteren
In de veertigdagentijd hebben ondergetekenden een cursus van drie avonden aangeboden over het
Laatste Avondmaal, de Kruisiging en de Piëta. Na Pasen willen wij een nieuwe cursus aanbieden,
waar de vrouwen en het lege graf, de ongelovige Thomas en de Emmaüsgangers, en de nederdaling
van de Heilige Geest aan bod komen. De cursus wordt afgesloten met een rondleiding in het
Rijksmuseum. Iedere avond kent een vast stramien: een inleiding met een foto, het Bijbelverhaal,
exegetische uitleg, bijbehorende kunstwerken, met momenten van reflectie en toepassingen in je
dagelijkse leven.
De avonden zijn op drie opeenvolgende maandagen: 12 mei, 19 mei, 26 mei.
In een huiskamersfeer in stadsdeel Zuid vindt de cursus plaats: locatie Beethovenstraat 111. Van
20.00 tot 21.30 uur. Deelname is gratis. Intekening kan per avond of per cyclus. Lees- en kijkmateriaal
wordt (digitaal) verstrekt.
Dit schrijven is bedoeld om uw interesse te pijlen. Graag uw reactie naar [email protected] of
boodschap afgeven op Beethovenstraat 111.
Michael Nefkens, Peter van Dael S.J.