Factsheet EU Government Bond OSTR Fund

FACTSHEET
EU Government Bond OSTR Fund
Peildatum 30 september 2014
Fondsomschrijving
Het EU Government Bond OSTR Fund is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te
behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico’s beperkt te houden. De doelstelling van fonds is te beleggen in financiële instrumenten,
maar zonder de specifieke risico’s van het beleggen in aandelen. Het fonds belegt voornamelijk in staatsobligaties van landen in het Eurogebied. Hierbij
wordt spreiding aangebracht over landen en verschillende looptijden. In tijden van stijgende rente tracht de Beheerder in obligaties met korte looptijden
te beleggen, omdat in het algemeen gesteld kan worden dat, in voorkomend geval, obligaties met een kortere looptijd minder gevoelig zijn voor
rentefluctuaties. In tijden van dalende rente tracht de Beheerder, om bovengenoemde reden, in obligaties met langere looptijden te beleggen. De
rendementsdoelstelling van het fonds is om jaarlijks na aftrek van kosten gemiddeld absoluut een half (0,5) procent meer rendement te behalen dan de
iShares Euro Government Bond UCITS ETF (IEGA LN).
Vermogensverdeling
Sectorverdeling
Fondsinformatie
0%
Overheid
100%
Benchmark
iShares Euro Government Bond
UCITS ETF
ISIN
Beheerder
Management Fee
Overige kosten
Datum oprichting
NL0010649752
Ostrica BV
0,75%
Nacalculatie
11-02-2014
100%
Liquiditeiten
Obligaties
Landenverdeling
Koersontwikkeling
1% 3%3%
7%
Prijs bij oprichting
Laagste koers
Huidige koers
Hoogste koers
Oostenrijk
België
7%
20%
Duitsland
€ 10,00
€ 9,98
€ 10,38
€ 10,39
(
(
(
(
11-02-2014
20-02-2014
30-09-2014
05-09-2014
)
)
)
)
Spanje
19%
Finland
Frankrijk
Ierland
14%
22%
2%
Italië
Nederland
Overig
2%
Portugal
Koersverloop
Rendementen
€ 10,50
Kwartaalrendement
Sinds oprichting
AUM
€ 10,30
1,35%
3,81%
€ 10.660.743,81
€ 10,10
€ 9,90
Top 10 posities
Naam
2% bundesrepub. deutschland 1/4/2022
2.25% france (govt of) 10/25/2022
3.25% france (govt of) 10/25/2021
1.5% bundesrepub. deutschland 5/15/2023
4.75% buoni poliennali del tes 5/1/2017
3.5% france (govt of) 4/25/2020
0.25% bundesobligation 4/13/2018
4.25% buoni poliennali del tes 3/1/2020
2.25% buoni poliennali del tes 5/15/2016
1.5% bundesrepub. deutschland 2/15/2023
Gewicht
3,25%
3,05%
2,64%
2,47%
2,44%
2,31%
2,29%
2,19%
2,18%
2,15%
Land
Duitsland
Frankrijk
Frankrijk
Duitsland
Italië
Frankrijk
Duitsland
Italië
Italië
Duitsland
Sector
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Disclaimer - Ostrica heeft aan de samenstelling van deze publicatie de uiterste zorg besteed. Aansprakelijkheden voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet
aanvaarden. Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.