Machtiging voor een doorlopende automatische incasso 1

Machtiging voor een doorlopende automatische incasso
1. Gegevens Opdrachtgever
1a Naam
1b Adres
1cd Postcode / Plaats
1ef Land / BIC
1g IBAN
2. Gegevens Incasant
2a Naam
VolleybalClub Oegstgeest
2b Adres
Fagelstraat 45, 2334 AW Leiden
2cd Land / Incassant ID
Nederland / NL69zzz404458020000
2e Rekeningnummer
NL20INGB0002210387
2f Bedrag
Contributie zoals vastgesteld in jaarlijkse ALV
2g Reden betaling
contributie VCO
2h Betaling kenmerk
NL69zzz404458020000-
2i Afgeschrijvingsdatum
31 oktober
3. Ondertekening Opdrachtgever
secretariaat
Leone de Voogd
Molenaarstraat 7
2352 RC Leiderdorp
[email protected]
volleybalcluboegstgeest.nl
3a
3b
3c
3d
Naam
Plaats
Datum
Handtekening
Met het ondertekenen van deze machtigingskaart geeft de opdrachtgever toestemming om jaarlijks een bedrag van zijn /
penningmeester
Arnoud Visser
Fagelstraat 45
2334 AW Leiden
tel.: 071–5156150
[email protected]
volleybalcluboegstgeest.nl
haar bankrekening af te schrijven. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor u:
 U machtigt VCO om een bedrag af te schijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt.
 Het bedrag wordt op de laatste werkdag van de maand afgeschreven
 Het incasso kan bijvoorbeeld m.b.v. elektronisch bankieren tot 8 weken na de afschrijving worden teruggeboekt
 Met het ondertekenen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, die u kunt opvragen bij uw bank.
