download de folder - ThiemeMeulenhoff

Allemaal Taal
Taalvaardigheden
pedagogisch medewerkers
Allemaal Taal
Het is van groot belang dat zoveel mogelijk
kinderen zonder taalachterstand naar de
basisschool gaan. Vanwege de voorbeeldfunctie voor kinderen is het essentieel dat
pedagogisch medewerkers de Nederlandse
taal goed beheersen. Een mbo-3F taalniveau
wordt daarom verplicht gesteld op alle
opleidingen. Om te werken aan de taal- en
ontwikkelingsstimulering van kinderen en
de communicatie met ouders zijn taalvaardigheden van belang.
Speciaal voor pedagogisch medewerkers is
de cursus ‘Allemaal Taal’ ontwikkeld. Deze
cursus leidt op tot 3F niveau en biedt een
praktische aanpak om het taalniveau snel
en efficiënt te verbeteren. Alle oefeningen
en opdrachten zijn direct in de eigen praktijksituatie toe te passen.
Onderdelen van de cursus zijn:
• (interactieve) gespreksvaardigheden
• woordenschat
• grammatica
• spelling
• schriftelijke taalvaardigheid
• begrijpend lezen
Aan deze cursus is een begin- en eindtoets
verbonden. Deze worden afgenomen door
de Universiteit van Amsterdam.
Doelgroep
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen
Doel
Verbetering van de taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers
naar taalniveau 3F.
Studiebelasting
De cursus bestaat uit 16 bijeenkomsten
van 2 uur, praktijkopdrachten en huiswerk.
De studiebelasting is 80 uur.
Kosten
€ 999,00 (inclusief boek ‘Allemaal Taal’,
exclusief begin- en eindtoets UvA)
Locatie
Hoorn en Alkmaar. Kijk voor actuele data
en tijden op www.obdnoordwest.nl. Wij
bieden deze cursus ook aan teams op
locatie aan. Neem contact met ons op
voor meer informatie.
De UvA Taaltoets Nederlands voor de
VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is
een gevalideerde begin- en eindtoets. De
toets is alleen af te nemen door en onder
toezicht van UvA Talen. Lees meer over
de kosten en procedure van de taaltoets
op: www.allemaaltaal.nu.
Subsidieregeling
Sommige gemeentes hebben subsidie
gereserveerd voor de taalontwikkeling van
pedagogisch medewerkers. Neem contact
op met uw gemeente voor meer informatie.
Meer informatie
Kitty Broers-Jongenelen
E: [email protected]
M: 06 116 260 29
Lisette Visser
E: [email protected]
M: 06 466 460 67
OBD Noordwest
Postbus 80
1620 AB Hoorn
T (0229) 25 93 80
E [email protected]
Locatie Hoorn (centraal bureau)
Blauwe Berg 3A
1625 NT Hoorn
juni 2014
Locatie Alkmaar
James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
www.obdnoordwest.nl