Vacature Oproepkrachten/pedagogisch medewerkers

Vacature
Oproepkrachten/pedagogisch medewerkers
De organisatie
Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN) verzorgt dagopvang voor kinderen van 0
tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar en gastouderopvang voor
kinderen van 0 tot 13 jaar. Bij deze organisatie werken ongeveer 60 deskundige
medewerkers, waarvan het merendeel pedagogisch medewerker is.
SKCN werkt nauw samen met Stichting Peuterwerk, die zes peuterspeelzalen in Leerdam,
Schoonrewoerd en Asperen beheert. Ook het Opstapje in Leerdam hoort daarbij.
De omvang van de functie
Het betreft een 0-urencontract. Je wordt opgeroepen als er vervanging op een van de
groepen nodig is op dagen, waarvan jij hebt aangegeven dat je beschikbaar bent.
-
-
Wij zoeken een pedagogisch medewerker die:
Ervaring en affiniteit heeft met het begeleiden en verzorgen van kinderen.
Beschikbaar is op minimaal 3 werkdagen per week.
Ook beschikbaar is om in de schoolvakvakanties (hele dagen) te werken.
(Specifiek geldend voor de bso) op de BSO ingezet kunnen worden vanwege een specialisme
op het gebied van sport of spel, cultuur, techniek, natuur, onderwijs of muziek en vanuit het
specialisme een bijdrage levert aan het ontwikkelen van activiteiten.
Taken:
Verzorgen en begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als individueel.
Het in samenwerking met de aanwezige pedagogisch medewerkers zorgen dat kinderen zich
binnen de groep veilig voelen.
Kinderen stimuleren zich verder te ontwikkelen aan de hand van het pedagogisch beleid.
Zorg dragen voor de dagelijkse communicatie en informatie naar de ouders/verzorgers.
Opleiding:
Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3
(SPW-3) of een daaraan gelijkwaardig diploma.








Competenties:
Naast een passende opleiding vinden wij het belangrijk dat een pedagogisch medewerker
over de volgende competenties beschikt:
Het hebben van een visie.
Goed kunnen communiceren, samenwerken en plannen en organiseren.
Gericht is op de wensen van klanten en tevens kwaliteitsgericht en resultaatgericht werkt.
Het hebben van overwicht en inzicht.
Een grote mate van zelfstandigheid.
Zichzelf verder wil ontwikkelen.
Het hebben van een flexibele opstelling.
Voor de vacatures op de BSO geldt dat het hebben van een specialisme ten behoeve van de
ontwikkeling van naschoolse activiteiten een pre is.
Arbeidsvoorwaarden:
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kinderopvang, schaal 6, met een minimum
van € 1.827,00 en een maximum € 2.494,00 bij een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang
je 8% vakantietoeslag.
Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie kun je bellen met Joke Broer, manager, op de telefoonnummers 0345639552 of 0345-639555. Joke is aanwezig op maandag, woensdag, donderdag.
Je kunt jouw sollicitatie met duidelijke motivatie en CV sturen naar: SKCN t.a.v. .Joke Broer,
Tiendweg 11B, 4142 EG Leerdam of naar [email protected]