vragen - Hogeschool Rotterdam

Toelatingsexamens en
Ondersteunend Onderwijs
VOORBLAD
EXAMENOPGAVE
Vak: Wiskunde B voorbeeldexamen
Tijdsduur:
Er zijn geen hulpmiddelen toegestaan bij dit examen:
Rekenmachine (geen grafische)
Het examen bestaat uit: 8 meerkeuzevragen
Aantal pagina’s: 3
Beoordeling van de toets:
Meerkeuzevragen: 100 % van totaal cijfer
Vul je naam in op het uitwerkingspapier en het meerkeuze
antwoordenblad.
Kruis het goede antwoord aan bij de meerkeuzevraag op het
antwoordenblad.
Schrijf alsjeblieft zo duidelijk mogelijk.
Succes met het examen!
Wiskunde B
1
1) Bereken:
16
log 2
a. 4
b. 2
c. 1/2
d. 1/4
2) Los x op uit:
2
log x + 2 log 2 x = 2
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
A
3)
B
90º
12
24
C
Bereken de grootte van hoek B
a. 20º
b. 30º
c. 40º
d. 50º
4) Wat is een snijpunt van de volgende parabool en rechte lijn?:
f(x) = x2 + 3x – 4
f(x) = x - 1
a. ( - 3 , - 4 )
b. ( - 2 , - 3 )
c. ( 1 , - 3 )
d. ( - 2 , - 4 )
5) Schrijf 3 35 x3 3 in standaardvorm, dat wil zeggen in de vorm a b waarbij
a een geheel getal is en b een onverenigbare wortel is. Het antwoord is:
a. 3 105
b. 9 70
c. 9 105
d. 6 105
Wiskunde B
2
6) Bepaal de vergelijking van de lijn die evenwijdig loopt aan 5x + 3y = 2 en
door het punt ( - 1 , 3 ) gaat. Het antwoord is
a. y = - 5/3 x + 4/3
b. y = - 5/3 x + 2
c. y = - 5/3 x + 1 2/3
d. y = - 5/3 x + 3
7) Hoe liggen de volgende punten
,
a. Ze liggen op een parabolische figuur
b. Ze liggen op een cirkelfiguur
c. Ze liggen op een tweede graadskromme
d. Ze liggen op één lijn
8) Bereken x in :
a. 30º
b. 60º
c. 240º
d. 270º
Wiskunde B
,
?
sin 30º = - cos x
3