Toelichting examendeelname MBGF 2015

Aan alle aangesloten verenigingen van de M.B.G.F Geacht Bestuur, Wij willen het volgende onder u aandacht brengen. De datums voor de muziekexamens 2015 zijn bekend. De voorjaarsexamens worden in 2015 al eind April afgesloten i.p.v eind juni hiertoe is besloten omdat er in de praktijk veel problemen waren rondom vakanties en school tentamens/examens. Op deze manier proberen wij examenkandidaten van een dosis stress te ontlasten. Er zijn nieuwe inschrijfformulieren wij verzoeken u deze aan te vragen bij [email protected] ook is er nu bij de M.B.G.F de mogelijkheid om SOM examen te doen. Zoals u in de bijlage kunt zien start het eerste theorie-­‐examen al op 17 Januari 2015. De najaarsexamens starten al in Oktober. Wij willen nog even benadrukken dat bij inschrijving ook de betaling dient te geschieden dit voorkomt veel onnodig mail verkeer en misverstanden. Als bijlage het examenschema. Het bestuur en de examencoördinator Ap Reugebrink wensen de toekomstige examenkandidaten veel succes toe. M.B.G.F Secretariaat; Rob Zeebregts