(Bedrijfs) Naam: (Bedrijfs) Adres: Postcode / Plaats

Inschrijfformulier
Examen basis PNEI 2014
Ik geef mij hierbij op voor het examen voor de basis Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie (PNEI).
Deelnamekosten
 De kosten voor deelname aan dit examen bedragen 275 euro (excl. 21% btw)
 Betaling uitsluitend te voldoen via deze eenmalige automatische incasso.
 Uiterst inschrijfdatum voor het examen is 3 september 2014
 Beroepskosten die gemaakt worden voor scholing zijn aftrekbaar van de belasting.
Examendagen 2014
 Theorie-examen
 Praktijkexamen
18 september
9 en 10 oktober
10:00 -13:00 uur of 14:00 – 17:00 uur
09:00 - 17:00 uur
Gegevens
(Bedrijfs) Naam:
(Bedrijfs) Adres:
Postcode / Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website*:
KvK nr*:
IBAN.nr. :
Ten name van:
Opmerking:
Mobiel:
BTW nr*:
*Indien van toepassing
Ondergetekende verleent hierbij eenmalig een machtiging het betreffende bedrag af te schrijven van diens bankrekening. Als u als ondergetekende het niet eens
bent met de afschrijving, heeft u 50 dagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
Zonder tijdige betaling kunt u niet deelnemen aan het examen.
Datum: ………………………………………….
Handtekening: …………………………………………………….
Op al onze scholingsactiviteiten zijn onze leveringsvoorw aarden van toepassing, zie w w w .bew ustgezond.nl