RUP RIJSCHOOLSTRAAT | ontwerp 3

RUP RIJSCHOOLSTRAAT | ontwerp 3
toelichting bevolking plangebied | sint-truiden | 19 maart 2014
reeds gezette stappen
 voorstudie + eerste voorontwerpen n.a.v. project(en) AGOST en
theaterzaal
 ambtelijke werkgroep stad – AGOST / ook contacten met
eigenaars
 plan-MERscreening & mober opgemaakt
 plenaire vergadering
 extra overleggen over erfgoedwaarde voormalige rijschool
 voorlopig aanvaard door gemeenteraad
ONTWERP |
rup rijschoolstraat
1
situatie
 smal, moeilijk bouwblok
 dicht bebouwd
 sinds B.P.A. weinig initiatief
 leegkomende stadsfeestzaal vraagt initiatief
>
 klein RUP (1 bouwblok)
 gedeeltelijke herziening verruimd B.P.A. stationskwartier
SITUATIE |
rup rijschoolstraat
bestaand
verruimd
B.P.A.
stationskwartier
SITUATIE |
rup rijschoolstraat
2
concepten
compartimentering
1 + 1 grote
parking
waardevolle
wanden
CONCEPT |
rup rijschoolstraat
mogelijke invullingen stadsfeestzaal en omgeving
 25 tot 60 woningen
 ong. 85 à 115 parkeerplaatsen (projectgebonden en publiek)
 daktuinen en te bebomen tuinen
CONCEPT |
rup rijschoolstraat
3
mogelijke invullingen telefooncentrale en omgeving
 ong. 25 woningen
 ong. 70 parkeerplaatsen (over geheel)
 daktuinen en te bebomen tuinen
CONCEPT |
rup rijschoolstraat
GRAFISCH PLAN |
rup rijschoolstraat
4
+ voorkooprecht
voor andere percelen
in projectzone
voormalige rijschool
ONTEIGENINGSPLAN |
rup rijschoolstraat
verdere stappen
 openbaar onderzoek (24 maart – 23 mei), verwerking
 definitief ontwerp en aanvaarding door gemeenteraad
 goedkeuring door deputatie
 uitwerking projecten (initiatiefnemers en eigenaars)
VERDERE PROCEDURE |
rup rijschoolstraat
5
RUP RIJSCHOOLSTRAAT | ontwerp 3
toelichting bevolking plangebied | sint-truiden | 19 maart 2014
08177_15_06
6