Malburgse Manier

Malburgse Manier
• Paul van Damme;
- oud projectmanager Malburgen
• Dirk-Bart Houweling;
- oud voorzitter wijkplatform Malburgen
• Sjef Hamer;
- voorzitter Stichting Bewonersbedrijf Malburgen
- lid wijkplatform Malburgen
• Walter Klein Nienhuis
- directeur Stichting Bewonersbedrijf Malburgen
- oud bewonersondersteuner Malburgen
De M.M.; waar hebben we het over?
• Voorbeelden uit de praktijk;
- Paul van Damme: De Nijmeegseweg (een voorbeeld).
De M.M.; waar hebben we het over?
- Paul van Damme samengevat:
De wil tot samen ontwikkelen moet aanwezig zijn.
Goede mensen op de juiste plaats.
Neem bewoners serieus.
Geen verborgen agenda’s.
Open communicatie.
Zorg dat het leuk blijft.
De M.M.; waar hebben we het over?
• Voorbeelden uit de praktijk;
- Dirk-Bart Houweling
- Het wijkplatform Malburgen
(gebiedsontwikkeling versus wijkzaken)
De M.M.; waar hebben we het over?
- Dirk Bart Houweling samengevat:
De raad meer faciliterend richting bewoners.
Durf processen los te laten in een grotere groep dan alleen
ambtenaren.
Uitdagingen of bezuinigen krijgen meer draagkracht door
vroegtijdig bewoners te laten participeren.
Zorg dat bewoners meeschrijven aan het voorstel dat naar de raad
gaat.
Laat wethouders zich ook inspireren door bewoners en niet alleen
hun ambtenaren.
De M.M.; waar hebben we het over?
• Voorbeelden uit de praktijk;
- Walter Klein Nienhuis en Sjef Hamer
- BewonersBedrijf Malburgen
De volgende stap in de wijkontwikkeling.
nieuwsgierig zijn i.p.v. controleren
De M.M.; waar hebben we het over?
- Walter en Sjef samengevat:
Ontmoet/ maak contact.
BBM; nieuwe stap in de wijkontwikkeling
Zonder corporatie Volkshuisvesting geen M.M./ BBM
Bewoners als deskundigen.
Geef het een kans.
Laat los.
Heb lef.
Kom het ervaren/ kom dus op bezoek.
Durf pjd