Stichting Vrienden van Trivium locatie P.C. Borsthuis

Stichting Vrienden van Trivium locatie P.C. Borsthuis
Al in de beginjaren van Het Borsthuis, toen nog gevestigd aan de Kievitstraat in Hengelo, is de Stichting Vrienden van het Dr. P.C. Borsthuis opgericht. De aanleiding was dat bewoners, familieleden of
nabestaanden graag met een donatie uiting wilden geven aan hun waardering en dankbaarheid voor
de ontvangen zorg. De vriendenstichting beheert sindsdien deze giften en kan daarmee een jaarlijks
programma van activiteiten bekostigen. Wij willen als Vrienden-stichting financieel bijdragen aan een
gezellige sfeer en een prettige leefomgeving voor de bewoners. Ook worden eenmalige acties gefinancierd, zoals de aanschaf van een piano of de plaatsing van een biljarttafel, een tweepersoons ebike zodat bijna iedere cliënt samen met een bezoeker lekker kan fietsen.
Bij de besteding van ontvangen gelden wil het stichtingsbestuur zoveel mogelijk bewoners bereiken.
Wij stellen het activiteitenprogramma daarom altijd op in overleg met het management. De wensenlijst van cliëntenraad en medewerkers is voor ons leidend en van het allergrootste belang!! Activiteiten als huifkartochten en feestavonden worden afgewisseld met activiteiten op kleinere schaal voor
bedlegerige bewoners. Het gaat altijd om iets extra’s dat niet bekostigd kan worden uit reguliere
zorgbudgetten.
Het bestuur van de stichting besteedt veel aandacht aan een optimaal financieel beheer, zodat continuïteit van de uitgaven mogelijk blijft. In het stichtingsbestuur is zowel gedegen financiële kennis
als bekendheid met cliëntenbehoeften aanwezig. Regelmatig is er overleg met het management,
medewerkers en de cliëntenraad.
Elk jaar wordt aan de donateurs verslag gedaan van de bestedingen. Ook zoekt de stichting regelmatig de publiciteit om meer bekendheid te geven aan haar activiteiten en om mensen die zich betrokken voelen bij Het Borsthuis/Het Hof als nieuwe donateurs te werven.
Contactgegevens
Stichting Vrienden P.C. Borsthuis
p/a Cruys Voorberghstraat 189 7558 WX Hengelo
-E mail [email protected]
tel. 06 - 22926574
RSIN/fiscaal nummer: 805142629
Bestuursleden:
dr.ir.Henk Hoogstraten, voorzitter
Gerard Jilleba, secretaris
Ton Geerdink, penningmeester
Prof.dr. Maria Peters, lid
Mr. Mariëlle Schreuder, lid
De belangrijkste in 2013 bekostigde activiteiten:
- plaatsen biljart
- diverse muzikale optredens
- 6 huifkartochten
- tweepersoons e-bike voor cliënt en begeleider
De belangrijkste in 2014 geplande activiteiten:
- muzikale evenementen op de kamer of voor grotere groepen
- dansmiddagen; uitjes in de omgeving
-persoonlijke verwendagen (schoonheidsspecialisten e.d.)
- “ongezonde dag”: ééns per jaar een patat-wagen op het buitenplein incl. kroketten, mayonaise etc.
- plaatsen van mooie zitbanken in de nieuwe tuin van Het Borsthuis/Het Hof
- een computer met groot scherm speciaal voor spellen/quizzen in de groep maar ook voor
geheugentrainingen
Resultatenrekening 2012
2012
2011
Baten
Periodieke opbrengsten
€
4.048
€
4.706
Rentebaten
€
2.800
€
2.370
€
8.370
€
9.654
€
-
Incidentele baten
€
-
€
15.218
€
16.730
Overige lasten
€
809
€
25.364
Verplichtingen 2012 aan
TriviumMeulenbeltZorg/PC BORSTHUIS
€
15.000
€
15.809
€
25.364
Lasten
Resultaat
-591
-8.634
Over de jaren 2011 en 2012 heeft het bestuur geen vergoeding ontvangen.
De cijfers over 2013 zijn per heden nog niet vastgesteld maar de voorlopige cijfers zijn gezond en ook
voor 2014 verwacht het bestuur een gezonde exploitatie, zeker als wij in de nieuwe huisvesting nog
meer bekendheid kunnen geven aan onze doelstelling en onze activiteiten als Vrienden van Het PC
Borsthuis/Het Hof.