folder - Siza

Omdat niemand hetzelfde is ...
Het Barentszhuis
6883 JE Velp
Telefoon: 026 - 368 42 55
mei2014
Gasthuislaan 40
Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen
met SizaEntree, T 088 - 37 79 199 of [email protected]
Ik woon, ik werk, ik leer, ik ontspan
Mede mogelijk door Siza
Zorg en dienstverlening aan mensen met een handicap
Omdat niemand hetzelfde is ...
Het Barentszhuis is een kleine, woonvorm voor volwassenen met een
Het centrum van Velp is op korte afstand en goed bereikbaar.
lichamelijke handicap of Niet Aangeboren Hersenletsel. Eigen regie en
Het gebouw dateert uit 1993 en heeft twee woonlagen. Iedere woonruimte
kracht van de bewoners zijn het uitgangspunt in de begeleiding.
heeft een terras of balkon. De bewoners hebben hun eigen zit-/slaapkamer en
doucheruimte met toilet. Iedere groep heeft een gemeenschappelijke
Individuele ondersteuning
huiskamer. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten.
Ieder mens heeft wensen over de manier van wonen en leven. Door een
handicap kun je hierin belemmeringen tegenkomen. Samen met uw begeleider
Cliënten
gaat u onderzoeken wat uw wensen en mogelijkheden zijn en waar u
In Het Barentszhuis wonen 38 volwassenen in de leeftijd vanaf 18 jaar met een
ondersteuning bij nodig hebt. Zodat u doet wat u kan en hulp krijgt waar nodig.
lichamelijke handicap of Niet Aangeboren Hersenletsel. Indien mogelijk zijn
U kunt met alle ondersteuningsvragen een beroep op de begeleiding doen.
bewoners overdag actief buiten Het Barentszhuis met (vrijwilligers)werk.
Denk hierbij aan vragen op het gebied van:
• administratie
Begeleiding
• koken
Iedere cliënt heeft een regiebegeleider. Samen onderzoeken zij wat de vragen
• uitbreiden sociale contacten
zijn op het gebied van zorg en ondersteuning. De afspraken hierover worden
• huishoudelijke taken
vastgelegd in het BBP (begeleidings- en behandelplan). Dit plan evalueren we
• structuur aanbrengen in het dagelijkse leven
jaarlijks met alle betrokkenen en is de basis voor de individuele begeleiding.
• leren omgaan met geheugenproblematiek
• etc, etc
Medewerkers
Het team bestaat uit medewerkers in de functie van teamleider, (regie)
Accommodatie
begeleider, assistent-begeleider en leerlingen. Daar waar nodig werken we
Het Barentszhuis ligt in een woonwijk in Velp-Zuid (Gld.). Tegenover het huis
samen met een gedragskundige en maatschappelijk werker.
ligt landgoed Het Biljoen, met vijvers en een park dat vrij toegankelijk is.
Op loopafstand zijn diverse voorzieningen zoals een winkelcentrum, treinstation
en bushalte.
Zorg en dienstverlening aan mensen met een handicap