Raadsbrief 55 Bijlage 2c Uitnodiging bewonersbijeenkomst 14

Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 9111
Fax 020 552 3426
www.amsterdam.nl
Directie Stedelijke Bestuursadvisering
Afdeling Fysiek Domein
Retouradres: BDA, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Aan de bewoners van Louweshoek
Louweshoek
1066 DW Amsterdam
Uitnodiging
Geachte bewoners van Louweshoek,
Graag willen wij u op vrijdag 14 maart om 17.30u verder informeren en met u van
gedachten wisselen over:
1) de uitkomst van de SV-urgentietoets
2) het aanvullend asbest-onderzoek
3) de voortgang van de sanering
Uiteraard kunt u ook andere vragen stellen, die wij zo goed mogelijk zullen proberen te
beantwoorden. Deze bijeenkomst staat onder leiding van Arjan Kaashoek en is alleen voor
bewoners van de Louweshoek bedoeld..
De bijeenkomst vindt plaats in: Coco’s Keuken Staalmanpark, Otto Heldringstraat 13d
De bijeenkomst begint om:
17.30u en duurt tot 19.00u
We realiseren ons dat het kort dag is dat u deze uitnodiging krijgt maar aangezien u een
behoorlijke periode in onzekerheid bent geweest, lijkt het ons verstandig u zo spoedig
mogelijk te woord te staan.
We hopen u dan ook morgen te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Els Verdonk, portefeuillehouder Handhaving en Guus Verduijn, directeur
Woonzorg Nederland,
Freek Ossel
Wethouder Wonen
Het stadhuis is bereikbaar per metro en tram (lijnen 9 en 14), halte Waterlooplein