2014 10de College van de Stad uitnodiging 19 juni

10de College van de Stad
‘Op zoek naar een dorpsgevoel in de stad’.
De pijn en het plezier van affectief burgerschap.
Mandy de Wilde, socioloog
In Amsterdam hebben bewoners op inmiddels 20 verschillende plekken een Stadsdorp opgericht. Van een coöperatie in Zuid
tot een (digitaal) netwerk in een straat. In een Stadsdorp zoeken vooral oudere bewoners praktische hulp (vraag en aanbod),
verbondenheid en gezelschap. Zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen en oud kunnen worden in hun eigen omgeving. En
dat dan ook nog een beetje ‘prettig’ zonder er overal alleen voor te staan. Andere generaties vormen ook informele netwerken
om elkaar te helpen zoals ouders met jonge kinderen. Soms werken bewoners nauw samen met een welzijnsorganisatie of
met iemand van de gemeente. Vaak ook niet.
Mandy de Wilde doet onderzoek naar bewonersinitiatief in de stad en affectief burgerschap. In dit college geeft ze haar visie
op het fenomeen van Stadsdorpen. In welke sociale ontwikkeling passen de Stadsdorpen? Hoe divers zijn de
verschijningsvormen van het Stadsdorp? Waarom nemen bewoners het initiatief?
Er is veel ruimte op deze avond om in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over wat bewoners, welzijnsinstellingen en lokale
overheid elkaar te bieden hebben. Of over de dilemma’s je tegenkomt als bewoner in een Stadsdorp. Doel is om met elkaar na
te denken over wat een Stadsdorp tot een succes maakt voor de bewoners in Amsterdam, over wat we daar van kunnen leren
en welke dingen je tegenkomt waar (gelukkig) geen pasklaar antwoord op is.
Amsterdam is volop in beweging. Hoe bouwen we verder aan een ondernemende, sociale en dynamische stad, waarin je nu en
in de toekomst goed kunt leven? In de Colleges van de Stad verbinden we de wetenschap met de praktijk, om zo nieuwe
inzichten op te doen. De Colleges zijn in principe voor iedereen die de stad een warm hart toedraagt. Dit College is bedoeld
voor wie geïnteresseerd en/of actief is met of in stadsdorpen in Amsterdam en voor iedereen die nieuwsgierig is naar hoe ‘de
participatiemaatschappij’ kan werken en welke dilemma’s daarbij een rol spelen.
Mandy de Wilde, MA/MSc (1981) is sociologe en kunsthistorica. Ze werkt aan een beleidsetnografie over de emotionalisering van actief
burgerschap in de wijk. Ze is als docent en onderzoeker verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam.
Ze is mede-redacteur en -auteur van de bundel Als meedoen pijn doet. Over affectief burgerschap.
Locatie:
Datum:
Tijd:
Toegang:
Aanmelden:
De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP, Amsterdam
donderdag 19 juni 2014
19.30 tot 21.30 uur, daarna borrel in de Serre
zaal open om 19.00 uur
toegang gratis, maar aanmelden verplicht bij Oda Hillege:
[email protected]
Volg de ontwikkelingen in Amsterdam/ van Bolwerk naar Netwerk op: www.hetnieuwetussen.nl
Universiteit van Amsterdam
1