Wat kost een zieke (ex)werknemer?

Wat kost een zieke (ex)werknemer? Basisinformatie voorbeeldberekening: werknemer 35 jaar oud, 1 jaar werkzaam bij huidige werkgever, in totaal 15 jaar gewerkt bedrijf met meer dan 100 werknemers bruto jaarsalaris € 30.000 totale loonkosten werkgever € 39.000 Doorbetaling loon tijdens ziekte jaar 1 100% € 39.000 jaar 2 70% € 27.300 totaal € 66.300 Na 2 jaar blijkt werknemer 70% arbeidsongeschikt Werknemer krijgt WGA-­‐uitkering gedurende 15 maanden loongerelateerde uitkering 2 maanden 75% € 2.625 loongerelateerde uitkering 13 maanden 70% € 15.925 Werknemer werkt naar vermogen en ontvangt gedurende 105 maanden WGA-­‐loonaanvulling Totale kosten werkgever U kunt deze kosten voorkomen door: •
•
Een zieke medewerker te begeleiden met zijn reïntegratie zodat hij weer snel mee kan meedraaien in het arbeidsproces. Een casemanager aan te stellen die zowel het reïntegratieproces als de medewerker begeleidt. Dit zorgt voor effectievere reïntegratie en het voorkomen van een UWV-­‐sanctie. Het hanteren van heldere verzuimregels, het opstellen van een Risico-­‐Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en aandacht te hebben voor arbo-­‐zaken in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Wilt u besparen op uw arbo-­‐/verzuimkosten? Neem dan contact met ons op via mail [email protected] of bel 06 21507522. www.rsmconsultancy.nl Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. € 128.625 € 213.475 Let op: èDe werkgever betaalt dus 12 jaar voor een zieke (ex)werknemer; èEen groot deel van de kosten betaalt de werkgever via de gedifferentieerde WGA-­‐premie gedurende 10 jaar; èDit is exclusief kosten van verzuimbegeleiding, reïntegratie, vervanging en eventuele sanctie van het UWV. •