Algemene - CS Vincent van Gogh

Informatieavond vwo 5
• 6 oktober 2014
• Informatie van de decaan
• Straks studeren: studenten van de RUG aan
het woord
• Algemene schoolinformatie
Het examen
• Schoolexamen
• Centraal schriftelijk examen
Schoolexamen
• Is vastgelegd in het examendossier
• Het examendossier is een verzameling van
alle meetellende onderdelen
Proefwerken
Praktische opdrachten
Handelingsdelen
Mondelinge toetsen
Handelingsdeel
•
•
•
•
Moet naar behoren
Op tijd, volledig, correct, kwaliteit
Je krijgt geen cijfer
Als een handelingdeel niet naar behoren is
dan kun je het schoolexamen voor dat vak
niet afsluiten !!!!
Profielwerkstuk
• Een groot werkstuk voor een profielvak
waar 80 uur aan gewerkt moet worden.
• Beoordeling met een cijfer, dat minimaal
een 4 moet kunnen zijn.
Vaststelling eindcijfer per vak
• Het eindcijfer is een heel getal
• Gemiddelde van SE en CE (50-50)
• Afronding op eerste decimaal: 5,48 = 5
Vakken met alleen schoolexamen
• CKV af te sluiten in
V5
• ANW afgesloten in
V4
• Bewegingsonderwijs
• Informatica
• Spaans
• Wiskunde D
•
•
•
•
Maatschappijleer V5
Godsdienst
KCV V5
BSM
Combinatiecijfer
•
•
•
•
•
•
Gemiddelde van 4-5 vakken:
Godsdienst
Maatschappijleer
Profielwerkstuk
KCV
ANW
Herexamen schoolexamen V6
• Iedere leerling heeft het recht om één vak
met alleen een schoolexamen te herkansen
voor aanvang van het centraal examen.
Wanneer mag je examen doen?
• Voor alle vakken met een cijfer moet het
schoolexamen zijn afgerond
• Het profielwerkstuk, godsdienst,
maatschappijleer, ANW, KCV moet met
minimaal een 4 beoordeeld zijn.
• Voor de vakken zonder cijfer moet het
schoolexamen met “voldoende of goed” zijn
beoordeeld (bijvoorbeeld CKV,BO, LOB)
Aanscherping exameneisen V5
• Het gemiddelde van het CE moet minimaal
een 5,5 zijn.
• Voor de vakken Nederlands, Engels,
wiskunde mag maximaal één 5 gehaald
worden. Ook rekenen vanaf 2015-2016!
Voorbeeld Centraal examen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nederlands
Engels
Frans
Wiskunde A
Economie
Geschiedenis
M&O
Filosofie
Gemiddeld:
6,1
6,8
6,4
4,2
5,4
7,1
4,9
5,9
5,9
6,1
4,5
5,3
4,2
5,4
7,1
4,9
5,9
5,4
Wanneer ben je geslaagd?
• voor alle vakken tenminste een 6 als
eindcijfer
• met één 5 en de rest hoger
• met twee keer een 5 en 2
compensatiepunten
• met één 4 + 2 compensatiepunten
• met één 4 en één vijf + 3
compensatiepunten
Extra vakken
• Vwo 5: extra vakken tellen mee bij de
overgang
• Vwo 6: extra vakken tellen NIET mee bij de
bepaling van de examenuitslag, ook niet bij
de loting
• Het extra vak kan een onvoldoende
compenseren (overgang V5)
• V6: extra vak kan soms een onvoldoende
vervangen
HSP-MUN
• Verplicht voor leerlingen met TTO
• Naar keuze voor andere leerlingen
• Kosten: ongeveer 100 euro
• Conferentie Nijmegen: 13 mei 2015
Enkele belangrijke data V5
•
•
•
•
•
•
•
•
4 november: excursie Kröller-Müller (kbv-kmu)
7 november: excursie Rotterdam TTO
10 april: voorlichting profielwerkstuk
24 april: vertoning filmpjes CKV
29-30 april en 1 mei: Provincie Mep
13 mei: HSP-MUN conferentie
17 juni: veldwerk biologie
18 juni: praktijkexamen muziek
Oproep ouderraad
De ouderraad vormt de achterban voor de
ouders die zitting hebben in de MR en is
daarmee informatiebron, klantpanel en
adviseur. De ouderraad zoekt versterking.
Heeft u belangstelling om zitting te nemen,
dan kunt u zich straks aanmelden via de
sectorleider.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nadruk op huiswerkdiscipline en kwaliteit
4 planlessen vooraf
begeleiding d.m.v. ACAR
Controle en overhoren door coach
Maandag t/m donderdag
15.00 - 18.00 uur
Communicatie via www.inscool.nl
Actieve rol van ouders
Fluitend door mijn huiswerk heen…
Huiswerkcoaching
Studiecoaching
Studievaardigheidstraining
Faalangst reductie training
Bijles
Master Maltha
Fluitend door mijn huiswerk heen…
Naar een schone school
• Je rommel laten liggen is een keuze.
• Rommel opruimen is ook een keuze
• Laten we er samen aan werken!
Burgerschaps-competenties
•
•
•
•
•
•
Beslissingen nemen.
Verantwoordelijkheid durven nemen.
Aandacht en begrip tonen.
Samenwerken en overleggen.
Ethisch en integer handelen.
Instructies en procedures opvolgen.
Uw tiener en het internet
•
•
•
•
•
Informeer uzelf
Maak afspraken over het gebruik
Reageer op overmatig internetgebruik
Informeer naar pesten
Bespreek het aspect van de veiligheid