Vavo: havo of vwo in één jaar

10
Vavo: havo of vwo in één jaar
Programma vwo 6
Vernieuwde tweede fase
Je kunt een vwo-diploma behalen met de volgende vakken:
Profiel
Cultuur en
Economie en
Natuur en
Natuur en
maatschappij
maatschappij
gezondheid
techniek
Gemeenschappelijk
• Nederlands
• Nederlands
• Nederlands
• Nederlands
deel
• Engels
• Engels
• Engels
• Engels
• Maatschappijleer
• Maatschappijleer
• Maatschappijleer
• Maatschappijleer
• Tweede moderne
• Tweede moderne
• Tweede moderne
• Tweede moderne
vreemde taal
vreemde taal
vreemde taal
vreemde taal
• ANW
• ANW
• ANW
• ANW
Profieldeel
• Wiskunde C
• Wiskunde A (of B)
• Wiskunde A (of B)
• Wiskunde B
(verplicht)
(of A of B)
• Geschiedenis
• Biologie
• Natuurkunde
• Geschiedenis
• Economie
• Scheikunde
• Scheikunde
Eén keuze uit:
Eén keuze uit:
Eén keuze uit:
Eén keuze uit:
•Aardrijkskunde
•Aardrijkskunde
•Natuurkunde
•Wiskunde D*
•Maatschappij-
•Maatschappij-
•Aardrijkskunde
•Biologie
• Natuur, leven &
• Natuur, leven &
Profielkeuzevak
wetenschappen
wetenschappen
•Economie
•Moderne
En één keuze uit:
•Kunstvak*
technologie (NLT)
vreemde taal
technologie (NLT)
•Informatica*
•Management en
organisatie
•Filosofie
•MVT
Vrij deel
Eén keuze uit:
Eén keuze uit:
Eén keuze uit:
Eén keuze uit:
alle vakken behalve
alle vakken behalve
alle vakken behalve
alle vakken behalve
die van het gemeen-
die van het gemeen-
die van het gemeen-
die van het gemeen-
schappelijk deel.
schappelijk deel.
schappelijk deel.
schappelijk deel.
Profielwerkstuk
Profielwerkstuk
Profielwerkstuk
Profielwerkstuk
* Dit vak kun je niet volgen bij het Regio College.