workshops vindt u hier

 Workshopoverzicht mini conferentie Schoolexamens vmbo 10 juni 2014 Tijdens de ontvangst op 10 juni a.s. (vanaf 13.00 uur) kunt u uw keuze maken uit de volgende 4 workshops. U mag 2 keuzes maken (voor ronde 1 en 2) 1. In 6 stappen zelf een goed schoolexamen ontwikkelen (Lobke Spruijt, Ontwikkelcentrum en Wim Mulder, Cito) In deze workshop gaan we aan de hand van de handreiking die is ontwikkeld door het projectteam in op de vragen: “Wat is een goed schoolexamen en hoe ontwikkel ik een goed schoolexamen, incl. toetsmatrijs? We lopen de stappen door die van belang zijn bij de ontwikkeling van een schoolexamen en laten zien welke formats het projectteam heeft ontwikkeld om daarbij te helpen. Daarna gaat u zelf aan de slag met voorbeeld toetsvragen en de toetsmatrijs; waar plaats je een vraag in de toetsmatrijs? Neem daarvoor gerust uw eigen (toets)vragen mee! 2. Complete schoolexamensets voor u ontwikkeld (Birgitte van Dijk, Cito en Marja Groenendijk, Wellantcollege) In deze workshop laten wij zien welke schoolexamensets wij voor u ontwikkeld hebben (incl. docentinstructie, correctiemodel en toetsmatrijs). Wij laten zien welke keuzes zijn gemaakt om tot kwalitatief goede schoolexamens te komen; welke exameneenheden dekken we af, welk type vragen stellen we, welke verhouding is er tussen het theorie‐ en praktijkexamen en hoe zorgen we voor evenwicht in het examen tussen kennis, algemene‐ en specifieke beroepsvaardigheden? Wij gaan graag met u in gesprek over de manier waarop u deze schoolexamens kunt toepassen in uw eigen praktijk en wat uw wensen verder zijn; hoe bereidt u uw leerlingen voor, hoe organiseert u het examen, hoe stemt u af met uw collega’s en welke ondersteuning heeft u hierbij nodig? 3. Uw eigen schoolexamen samenstellen via de online Schoolexamenbank vmbo groen (SE bank) (Jacob Molenaar en Thea van Bokhoven, Toetsplaza) In deze workshop gaan we dieper in op de werking van de SE bank. We verkennen het samenstellen van een goed schoolexamen vanuit een helder PTA met behulp van de in de SE bank ingebouwde toetsmatrijzen. De SE bank biedt twee afnamemogelijkheden voor de schoolexamens: op papier of online met behulp van Toetsplaza (vergelijkbaar met het digitale afnamesysteem Facet voor het CSPE). In deze workshop gaan we daarom ook in op de voor‐ en nadelen van digitaal toetsen. Wat kun je allemaal bereiken met een digitaal afgenomen schoolexamen? Hoe kan dit bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van jullie schoolexamens? Welke organisatorische en technische randvoorwaarden vraagt dat? En last but not least: is úw school toe aan digitaal toetsen? 4. Nieuw profiel voor groen! Wat betekent dat voor onze schoolexamens? (Karen Laarveld, AOC Raad en Viola van Lanschot, SLO) Met ingang van 1 augustus 2016 veranderen alle beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Ook die van het vmbo groen. Er verandert een hoop, zowel qua structuur als qua inhoud. Ook voor groen! Een kleine topje van de ijsberg: Sectoren en afdelingen worden vervangen door in totaal 10 profielen, Deze 10 profielen gaan alle huidige beroepsgerichte afdelingsprogramma’s, intra‐ en intersectorale programma’s vervangen. Alle onze huidige examenprogramma’s, dus zowel Landbouwbreed als de vakrichtingsprogramma’s worden vervangen door één nieuw profiel Groen vmbo. Een profiel dat is opgebouwd uit een profieldeel en uit keuzedelen. Een profiel waarvan het profieldeel de helft van het beroepsgerichte examenprogramma vormt en wordt afgesloten door middel van een centraal examen. De andere helft van het beroepsgerichte examenprogramma bestaat uit beroepsgerichte keuzedelen. Deze worden met een schoolexamen afgesloten. In deze workshop zullen wij u eerst wegwijs maken in de nieuwe structuur van het profiel groen. Hoe ziet ons examenprogramma er over 2 jaar qua structuur en qua inhoud uit? Welke onderdelen ervan moeten – op welke manier – op welk moment afgesloten met welk type examen? Daarna zullen we, samen met u, verkennen wat dit alles betekent ‐ of kan betekenen ‐ voor de status, aard, omvang, invulling en uitvoering van het schoolexamen.