algemeen - CS Vincent van Gogh

Welkom
Informatieavond havo 5
29 september 2014
CS Vincent van Gogh
programma
•
•
•
•
Informatie sectorleider
Informatie over het MEP
Informatie over LOB in havo 5
Informatie van HHG
Het examen
• School Examen
• Centraal (schriftelijk)
Examen
Schoolexamen
• is vastgelegd in het examendossier
• het examendossier is een verzameling van alle
meetellende onderdelen:
proefwerken/schriftelijke toetsen
praktische opdrachten
handelingsdelen
mondelinge toetsen
toetsweken
• Periode 1
– Herkansing periode 1
• Periode 2
– Herkansing periode 2
• Periode 3
– Herkansing periode 3
– Herexamen schoolexamen
Praktische opdracht
Opdrachten binnen een vak die voor een vast
percentage meetellen bij de bepaling van het
SE-cijfer 10% tot 40% van het SE cijfer
Handelingsdeel
• Moet naar behoren
• Je krijgt geen cijfer
• Als een handelingdeel niet naar behoren is
dan kun je het schoolexamen voor dat vak niet
afsluiten !!!!
Profielwerkstuk
• Een groot werkstuk voor een profielvak waar
80 uur aan gewerkt moet worden.
• Beoordeling met een cijfer, dat minimaal een
4 moet kunnen zijn.
Herkansingstoetsen
•
•
•
•
•
•
Na periode 1, 2 en 3
Een toets uit de voorafgaande periode
Niet alle toetsen zijn herkansbaar (PTA)
Cijfer herkansing is definitieve cijfer
Herkansing kan niet ingehaald worden
Herkansingen kunnen niet gespaard
worden
Herexamen schoolexamen
Iedere leerling heeft het recht
om één vak met alleen een
schoolexamen te herkansen
voor aanvang van het centraal
examen
(dinsdag 28 april 2015).
Vakken met alleen
schoolexamen
•
•
•
•
•
Ckv H4 afgesloten
Bewegingsonderwijs
Informatica
Spaans
Wiskunde D
• Maatschappijleer H5
• Godsdienst H4
afgesloten
• BSM
Combinatiecijfer
Gemiddelde van drie vakken:
–godsdienst
–maatschappijleer
–profielwerkstuk
Vaststelling eindcijfer per vak
• Het eindcijfer is een heel getal
• Gemiddelde van SE en CE (50-50)
• Afronding op eerste decimaal: 5,48 = 5
Wanneer mag je examen doen?
• Voor alle vakken met een cijfer moet het
schoolexamen zijn afgerond
• Het profielwerkstuk, godsdienst, maatschappijleer
moeten met minimaal een 4 zijn beoordeeld.
• Voor de vakken zonder cijfer moet het schoolexamen
met “voldoende of goed” zijn beoordeeld
(bijvoorbeeld CKV,BO, LOB)
Wanneer ben je geslaagd?
•
•
•
•
•
•
EERST
gemiddelde van CE is tenminste 5,5
en slechts één vijf als eindcijfer op de vakken
Nederlands, Engels, wiskunde (cijfer voor rekenen telt
nog niet mee, wel dat je hebt deelgenomen)
DAN
voor alle vakken tenminste een 6 als eindcijfer
met één 5 en de rest hoger
met één 4 + 2 compensatiepunten
met één 4 en één vijf + 3 compensatiepunten
Afgewezen
• Niet voldaan aan verzwaarde
exameneisen
• Met één drie
• Met twee vieren of lager
• Met drie onvoldoendes
• Met te weinig compensatiepunten
Jan Jansen CM havo 5
• Gemeenschappelijk deel
– Netl = 5
– Entl = 7
– combinatiecijfer = 6
• Profieldeel
– Fatl = 6
– gs = 7
– ec = 8
• Kbv = 7
• Vrije deel
– bi = 5
geslaagd
Piet Pietersen
EM havo 5
• Gemeenschappelijk deel
– Netl = 8
– Entl = 7
– combinatiecijfer = 7
Vrije deel
– mo = 5
• Profieldeel
–
–
–
–
econ = 4
ges = 7
wis-A = 6
ak = 6
geslaagd
Iris Irissen NG havo 5
• Gemeenschappelijk deel
– Netl = 6
– Entl = 6
– combinatiecijfer = 6
– wi-B = 6
• Vrije deel
- econ = 6
• Profieldeel
– biol = 6
– nat = 4
– schk = 6
afgewezen
Belangrijke reglementen
• Examenreglement
• Programma van toetsing en
afsluiting (algemeen)
• VakPTA’s
Staan allemaal op de website
Belangrijke data I
•
•
•
•
•
•
•
•
donderdag 23 okt. t/m donderdag 30 okt. SE-1
maandag 8 dec. spreekavond n.a.v. rapport
dinsdag 9 dec. eventuele herkansing uit SE-1
dinsdag 13 jan. t/m dinsdag 20 jan. SE-2
woensdag 4 mrt. eventuele herkansing uit SE-2
maandag 16 mrt spreekavond n.a.v. rapport
woensdag 25 mrt. t/m woensdag 1 apr. SE-3
dinsdag 21 apr. eventuele herkansing uit SE-3
Belangrijke data II vervolg
• Herexamens schoolexamen
• Ex.voorl. en afhalen cijfers SE
• Centraal Examen
27 mei 2015
• Uitslag van het examen
• Herexamen
• Uitslag herexamen
• Diploma-uitreiking havo 5
• Diploma-uitreiking havo 5
di 28 april 2015
vr 1 mei 2015
ma 11 mei t/m wo
do 11 juni 2015
16+17+18+19 juni
di 30 juni 2015
wo 1 juli 2015 en
do 2 juli 2015