Aanvraag Landelijke rekening-courant

Aanvraag Landelijke rekening-courant
Voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen zijn aparte formulieren beschikbaar
Naam kantoor
KvK-nummer
(Graag een (kopie) uittreksel
van de Kamer van Koophandel
bijvoegen)
Adres
Postcode en woonplaats
E-mail
Naam aanvrager
Telefoonnummer aanvrager
IBAN kantoor
Tenaamstelling
Naam bank
□□ Beschikkingsbevoegde verklaart kennis genomen te hebben en akkoord te zijn met de
­
algemene voorwaarden bij de ‘Landelijke rekening-courant griffierechten’.
(Staatscourant 2014, 24073, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-24073.html)
Graag volledig invullen en met bijlage per e-mail sturen naar [email protected]
1 van 1
Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak, Afdeling Financiën. E-mail: [email protected]
082014-LDCR-FN