Folder Premie Volwassenenonderwijs

Krij
50%
g
ins
ch
rijv
in
ter gsg
eld
ug
WWW . FANVANHORECA . BE
VORMINGVLAANDEREN @ HORECA . BE
Horeca Vorming Vlaanderen
Anspachlaan 111 bus 4
1000 Brussel
T 02 513 64 84 | F 02 513 66 67
V.U. Krispijn Yperman, Anspachlaan 111 bus 4 - 1000 Brussel
Ben jij al
fan van horeca?
Premie
Centrum
Volwassenen
Onderwijs
Premie
Volwassenenonderwijs
Wil je je graag verder bijscholen?
Horeca Vorming Vlaanderen ondersteunt dat!
Werknemers in de horecasector die zich inschrijven
voor een module of een opleidingstraject in het
studiegebied ‘Voeding’ of de opleiding ‘Hotel- en
cateringmanagement’ van een erkend Centrum
voor Volwassenenonderwijs, kunnen hiervoor
een premie aanvragen bij Horeca Vorming
Vlaanderen.
Vold
oe jij
a
Surf
naar an de v
oorw
www
aard
.fanv
en?
anho
en d
own
reca
load
/
het a premiec
v
anvr
aag o
form
ulier
Premie
Als cursist voldoe je aan deze voorwaarden:
Centrum
Volwassenen
Onderwijs
• Je bent ingeschreven als werknemer in de
horeca (PC 302) bij aanvang van de module
én op het moment dat de aanvraag voor
financiële tussenkomst wordt ingediend.
• Je bent geslaagd voor de module.
• Jij of de persoon/partij die je inschrijvingsgeld
betaalt, dient de aanvraag in vóór de start van
het nieuwe schooljaar (deadline 1 oktober).
Op de website www.fanvanhoreca.be/premiecvo
vind je het volledige reglement.
Bereik je ons liever telefonisch? Bel 02 513 64 84.
g Vla
ormin
reca V
Ho
50in%gsgeld terug
chrijv
ins
van je
taalt
n be
andere