FF VOORSTELLEN COLUMN AGENDA

Reactie en/of bijdrage graag mailen
naar Ed Huibers: [email protected]
16 december: Kerstviering catechese
AGENDA
21 december: Jeugddienst
25 december: 1e Kerstdag
broodmaaltijd J.V.
26 december: 2e Kerstdag
kerstviering zondagschool
1 januari: Nieuwjaarsreceptie
24 januari: Jeugdavond
25 januari: Jeugddienst
FF VOORSTELLEN
Naam: Gerie Keizer -Huibers
Leeftijd: Nog maar net 64 jaar.
Werk: Interieurverzorgster.
Hobby’s: Muziek,fietsen ,tuinieren en
zwemmen.
Wens: Dat ik nog lang mag genieten van
ons gezin en fietsen door de natuur.
Nederland is zo mooi!
Wat betekent Jezus voor u? Dat je alles aan Hem kwijt
kunt.
Iedereen mag het op zijn of haar eigen manier beleven.
Naam: Evelyn Schoon
Leeftijd: 17 jaar
School: Handhaver Toezicht en
Veiligheid op ROC kop van
Noord Holland Schagen. Stage: VOV
(Veiligheidsteam Openbaar Vervoer) A’dam.
Hobby’s: Voetbal, in de MA1 van
Reigerboys.
Wens: Dat de conflicten in de wereld weer eens wat minder
worden.
Wat betekent Jezus voor jou?
Iemand die stierf voor onze zonden.
GEBEDS
PUNTEN
Dank Jezus voor wat Hij voor jou
heeft gedaan.
Bid voor kracht om je leven aan
Jezus te geven.
Bid voor de Gemeente.
Bid voor de zieken en ouderen
in de Gemeente.
>
Opwekking 527
‘Licht in de nacht’
COLUMN
Jezus
Wij als christenen geloven allemaal in Jezus. Dat
Hij voor onze zonden aan het kruis gestorven is.
Dit is de grote genade van onze almachtige God.
God wil dan ook dat wij Jezus aannemen als Redder, zodat wij ook behouden mogen worden door
zijn genade. Maar God vraagt meer van ons. Hij
wil dat wij ons hart aan Jezus geven, ons hele leven toewijden aan God. Elke zondag naar de kerk
gaan, niet vloeken en netjes leven is niet genoeg.
Jezus verlangt naar een persoonlijke band met
Hem. Jezus wil dat jij jouw leven in Zijn handen
legt! En als je dit hebt gedaan zal je merken dat
je leven gaat veranderen. Je wilt graag op Jezus
lijken want hij is je voorbeeld. Je zal de Heilige
Geest ontvangen waaruit liefde ontstaat voor
anderen. God heeft een plan voor gemaakt, al ver
voordat je geboren was, en de enige manier om dit
plan te volgen is om je volledig over te geven aan
de Heere! Wil je zelf persoonlijk de keuze maken
voor Jezus? Dan kun je op je knieën gaan, want
dit is waar God op wacht. God wil niets liever
dan dat je voor Hem kiest! Hij zal voor je zorgen
en met je leven aan het werk gaan. Zo zal ook je
band met Jezus steeds groter worden en zal je Zijn
aanwezigheid ook steeds meer voelen.
God wacht totdat je komt!
De redactie wenst u gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.