Jezus, Hij loopt mee… en leidt uit!

Jezus, Hij loopt mee… en leidt uit!
“Zullen we sámen wandelen,
zegt Jezus tegen jou…
Dan zal Ik je laten zíen
hoeveel Ik van je hou!
Want Ik weet van je verdriet
en Ik weet van je pijn…
Maar geloof,
dat Ik er áltijd voor je zal zijn!
Geef Mij maar je hánd
dan leid Ik je uit… naar mijn land,
mijn land van mogelijkheden.
Mijn land van liefde en hóóp,
mijn land van vreugde en kracht!
Maar kijk niet om naar je verleden
maar laten we samen wandelen,
in mijn land… van macht!”
“Zullen we sámen wandelen,
zegt Jezus tegen jou…
Dan geef Ik jou beloften
omdat Ik van je hou!
Want als je met Mij wandelt
in mijn land van licht en leven,
dan kan Ik mijn ópstandingskracht
aan je geven!
Dan komt er weer ruimte
en kunnen jouw ógen weer zien…
en al wandelende met Mij,
verander je… bovendien!
Dan is het leven weer haalbaar
als jij wandelt in mijn krácht
en komt er ruimte om te ademen
als je het van Mij… verwacht!”
Hanny Laurita 06-03-‘14