Haal catalogus over

5. 29
GEKLEURDE
BIJBELSE PLAATJES
van
' BEN HORSTHUIS
(30 verschillende kaartjes)
VV.D.MEINEMA B.V. — DELFT
E--is 1 srmi
ugu.§304,1 tai14141,11401 Iraq i 4.1a64ta
v002 u>a 11112 feD
I tal-1114.'9 14044.111
* Tij eLpir z tirt 61E1'6 eptilho nue lir
2
In de velden va.n Efrata
De engel zei tok de herders: U is heden
de Hei4nd geboren_
Lucas 2 : 8-14
3
De herders bij d kribbe
De breders vonden het k[nd Jezus, riggirnde
In CC 11 kriibbe.
Lulu" 2 : 15--20
4
Simeon in de tempel
Hij nam het kind Jeu in de armen en
hij Iticifde God,
Luns 2 .: 22-35
5
De wij zen uit het crosten
lzer ling hun 7"» r tut botten di p1
waar
s rt4 Ptt UI
Krectivelis 2 ; 1 1.
6
Naar Egypte
loze' ram het kind j'erus en zijn moeder
en week uit naar Egypte..
Mattheils 2. : 1 3-1 i3
11,1 /4(4(
•
#11
)41
\i(1‘
t, IA° 4)Ji
7
De 11-jarige lezites il n dr
uil kir die Ier a r en. die
Maird,‘ vindi
Zijn kort-13,11nd
1,0 ir ndi-F
turas 2 ; 40
•OVOT
8
Prediking van Johannes de Doper
Bekeert u. want het koninkriik der hemelen
MattheUs 3 :1 20
is nabij gekomen_
9
De bruiloft te Kana
Jelui. taal de 5.tenen kruiken n'tez waren
vulirn en verandert dat in wijn.
joh.annes. 2 : 1-11
10
leztás spreekt met Nicodërnus
God heek Zijn Zoon gezonden. opdar de
wereld door Hem behouden wordt.
Johannes g. : 1-21
bi,
11
.ie
1111•11
IK onini
'lu
mij
d air, *
ij 0-10 ,
beihno
V'« d 11 I
Neen ' liedi
1111d1111"
1
1 .1'
12
De wonderbare viswanigct
ipoiciPen wenkipEn h.uni niAkkers omdat
loveell visten hadden gevangen.
Luim 5 - 1-11
13
Jezus en de Sarnaritaanse vrouw
Jezus vraagt de vrouvie om drinkenken spreekt.
ten haar van „levend" water,
Johannes 4 :
14
1111 111 4 ‘I
ko boni,"
I
g
led
9,111111
t
ij
P" *# ii
MI
I
41101. .11
Pij.•,...11 • •
1
4.
..""
•
■
I
411111111111
-
•
Di gelijkenis van de zaaier
Een de& var" Net zaad viel hings de weg en
de vogelt kwamen en sten het op
Mattheus. 13 ; 1-9
16
Reeds 38 jaar ziek
Op het rnachtveci-ord van jezus wordt de rn1ilt
terstond genezen.
Johannes 5; 1-18
18
De opwekking te Nam
J ongeling, ik zeg u. sta op! — En de dode
Lucas 7 : 11-17
ging overe[rid zitten ...
19
Spijziging van de vijfduizend
Een jongen brengt vijf broden en twee
vissen. waarmee jezus de menigte spiiiige.
tlatcheiis 14 : 13-21
20
jeZug. loGpt over he'L water
teug &tiet 't ook, imoar twijfelt cri ronkt
iczul grNpt hem.
ilattheijd. 14 2.2-2.3
11
De Kanancle vrouw
Here. help mijn zieke clochteri.-0 vrouw,
groot is uw geloot — Het incisie genat.
Mattheus 15; 21-28
21
Het onkruid tussen die tarwe
Terviiiii de rruensen sliepen, kwam een vijand
en zaaide onkruid.
Matther:is 13 ; 2+-30
a3
er
Storni op het meer
stond op. hiesirniiirm di wind en h
linotef in het word volkomen zul.
Macheus 0 :
24
De goede berd*
Hoi gam. voor Elle sch.ipen (DIL en dde volgen
joN.nnei 10:1-11
hem.
e
'ss
Ei% h e
.1111 lto
*VS
41/4 5 1P.
1 it
74. mijl 1
wilhopi.ht •
p evii
%Ik
51
1 *i 91.
1011.‘
ai r‘ mom
rklb
Riga
441 P Wil § 11 lachli
11111~1 MI»
-
I mi .0« Wo 44
moa iimaahv
eligikkan.
r"
.1 ir
Pi i
k. E [
111~ 1 S. 2 i -IS
21
Het verloren schap
Ais hij hei windt. tolt hij he met blijdschap
Lucas 15:1-7
op zijn schouder.
if
51
1
In1/21 do ia too ~4 141 ei lil,
nip it ri,
i a 4140 pi
hei 1.1"11
4.
4 ~111.14
WIJ
e
29
D b arrnhadre ifte SAM. Priii_are
.- - c- . ' ...- L' . eg iirten dir gewonde iisigeiE -<•- --i•- il. : A...in helm. Liefde...DL
LtKii 10 ; 25-37