ML 1. Bladstructuren : drie onderdelen

ML 1. Bladstructuren : drie onderdelen
1
2
Saintpaulia confusa &
cultivar
ML 2. Bladstructuren :
stipulen !
4
3
Robinia pseudoacacia
Zoete kers (Prunus avium) : EFN !
ML 3A. Erwt (Pisum sativum) : geveerd blad, met
deelblaadjes,
bladranken, en
intrapetiolair
vergroeide
stipulen
5
Erwt (Pisum sativum)
ML 3B. Stipulen, intra- en interpetiolair vergroeid
ML 3C. Valse
kransstandigheid bij
Galium odoratum
(Rubiaceae)
ML 4. Bladstructuren : bladschede & stengelomvattend blad
1
2
Gewone melkdistel
(Sonchus oleraceus)
ML 5. Bladstructuren : pulvinus & articulatie
Honingklaver (Melilotus) : pulvinus
Citrus-blad : gevleugelde bladsteel
articulatie
unifoliolaat blad
ML 6. Samengestelde bladeren
1
2
3
4
5
6
ML 7. Bladnervatuur (a)
1
2
ML 8. Bladnervatuur (b)
2
1
3
4
5
6
Nervatuurtypologie naar Hickey (1974)
Nervatuurtypologie naar Hickey (1974)
Acarodomatia, twee voorbeelden
Acarodomatia,
derde voorbeeld
Acarodomatia, derde voorbeeld
ML 9. Groeizones van een blad
ML 10. Knopplooiing (ptyxis)
ML 11. Querzone,
peltate & ascidiate bladeren
Sansevieria : Querzone
Oost-Indische kers (Tropaeolum majus) : peltaat blad
Bekerplant (Sarracenia flava, rode vorm)
Bladval & herfstverkleuring
Bladval & herfstverkleuring
Bladval & herfstverkleuring
Marcescente bladeren
ML 12. Heterofyllie sensu lato
ML 13. Heterofyllie s.s. bij waterplanten en lianen
1
2
Waterranonkel (Ranunculus aquatilis) : heterofyllie
Heterofyllie sensu stricto : Gewone melkdistel
(Sonchus oleraceus)
Heterofyllie sensu stricto : Herderstasje (Capsella bursa-pastoris)
Heterofyllie sensu
stricto : Amerikaanse
gleditsia
(Gleditsia
triacanthos)
ML 14. Heterofyllie :
Klimop (Hedera helix)
Klimop (Hedera helix) :
heterofyllie
ML 15. Bladranken bij Cucurbitaceae
3
1
2
4
ML 16. Bladranken bij Lathyrus & Erwt
1
2
3
Naakte lathyrus (Lathyrus aphaca) :
bladranken, grote stipulen
ML 17. Bekers en vallen
1
2
3
Venus-vliegenvanger (Dionaea muscipula)
Venus-vliegenvanger (Dionaea muscipula)
ML 18. Stekels en
doorns
1
3
2
4
5
ML 18. Bladdoorns : Berberis
ML 19. Fyllodia (a)
Acacia dealbata :
dubbel geveerd blad,
bolvormige
bloemgestellen
Acacia
saligna :
fyllodia
ML 20. Fyllodia (b)"
1
2
3