Redactiesecretaris juridisch vakblad

Bij VluchtelingenWerk en FORUM/Stichting Migratierecht Nederland is thans een vacature voor een
Redactiesecretaris juridisch vakblad
Asiel&Migrantenrecht
(16 uur per week)
Asiel&Migrantenrecht
Asiel&Migrantenrecht (A&MR) is hét vakblad in het migratierecht. Het verschijnt 8 – 10 keer per jaar
en wordt uitgegeven door Forum/Stichting Migratierecht Nederland en VluchtelingenWerk Nederland.
Wie zich serieus met dit rechtsgebied bezighoudt, kan het zich niet permitteren A&MR ongelezen te
laten. Het blad richt zich met name op advocaten, rechters, beleidsmakers en wetenschappers in het
vreemdelingenrecht. A&MR bevat diepgravende artikelen, besprekingen van belangwekkende
jurisprudentie, interviews en beleidsoverzichten op het gebied van zowel het reguliere
vreemdelingenrecht als het asielrecht.
Redactiesecretaris
De inrichting van A&MR wordt per 1 januari 2015 gewijzigd en versterkt. Het blad heeft op dit moment
twee hoofdredacteuren, één voor het reguliere vreemdelingenrecht en één voor het asielrecht.
Besloten is om af te stappen van het model met twee hoofdredacteuren en vanaf 1 januari 2015 te
werken met een redactiesecretaris die in nauwe samenwerking met een redactie zorgt voor het tot
stand komen van het blad. Samen met de eindredacteur vormt de redactiesecretaris de kernredactie
van A&MR. De redactiesecretaris heeft een voortrekkersrol. De redactiesecretaris zorgt voor de
organisatie van de redactievergaderingen en ondersteunt de voorzitter van de redactie bij het
voorbereiden en afhandelen van deze vergaderingen. Verder verleidt de redactiesecretaris auteurs tot
het schrijven van bijdragen en bewaakt hij/zij het productieproces. Eén van de werkzaamheden is het
becommentariëren van concept-bijdragen. De redactiesecretaris heeft bovendien de taak om de juiste
balans te bewaken tussen de asielrechtelijke en reguliere, de wetenschappelijke en praktijkgerichte en
de juridische en beschouwende bijdragen in het blad. Hij/zij is in samenspraak met de uitgevers,
redactie en redactieraad verantwoordelijk voor de inhoudelijke visie op het blad. Sterker nog, een
actieve redactiesecretaris kan door het schrijven van het redactioneel, interviews en andere bijdragen
een belangrijke stempel drukken op de inhoud van het blad.
Uw profiel
Kennis en ervaring
U beschikt over redactionele ervaring;
U beheerst de Nederlandse taal uitstekend en heeft een vlotte pen;
U bent bij voorkeur gepromoveerd op een vreemdeling- of asielrechtelijk onderwerp of heeft
gelijkwaardige wetenschappelijke ervaring;
Journalistieke ervaring strekt tot aanbeveling;
U heeft de nodige inventiviteit, creativiteit en u blaakt van energie.
Specifieke competenties
U bent in staat auteurs te verleiden tot het schrijven van bijdragen en ze, minstens zo
belangrijk, te houden aan deadlines;
U bent in staat bijdragen op inhoudelijke merites alsook op leesbaarheid en consistentie te
beoordelen en commentaar zowel van redacteuren als van uzelf aan auteurs over te brengen;
U kunt goed samenwerken met de redactie en bent in staat de voorzitter van de redactie te
ondersteunen bij het uitoefenen van die rol;
U beschikt over organisatievermogen om de productie van A&MR gestructureerd uit te voeren.
Arbeidsvoorwaarden
Salaris in overleg te bepalen. Het betreft een tijdelijke functie voor een periode van 1 jaar.
Aanvullende informatie over de vacature is verkrijgbaar bij Tim Noordhof (020 3467200) en Heleen de
Jonge van Ellemeet (030 2974321).
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Uw reactie
Uw sollicitatie kunt u tot en met 19 november a.s. sturen aan [email protected] De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 25 november a.s. in Utrecht.