oproep bladruimen lindeblad

BLADRUIMEN!!
Vrijwilligers gevraagd op zaterdagochtend 15 november a.s.
Wie wil en kan op zaterdagochtend 15 november van 9.00 tot 12.00 uur helpen bij het opruimen van
het overtollige blad rondom de school.
Een aantal keren heb ik het blad geblazen, maar het is me niet gelukt om het blad op een of
meerdere plaatsen bijeen te blazen, waarna het afgevoerd zou kunnen worden (waarheen?)
Als we op die zaterdagochtend met een aantal mensen samen aan het werk kunnen is het
waarschijnlijk in een paar uur gebeurd.
Wat meenemen indien beschikbaar:
-
Een bladblazer
Een bladhark
Een kruiwagen
Een boerenkar om het blad te kunnen afvoeren (waarheen?)
De school zorgt voor:
-
1 benzinebladblazer
1 kruiwagen
Een hark en een veger
Voldoende koffie met koek en of een broodje
Graag van te voren opgeven door onderstaande strook in te vullen en op school in te leveren bij de
meester of juf van uw kind.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende is bereid om op zaterdagmorgen 15 november te helpen met het opruimen van het
blad om de school. Hij heeft de beschikking over (aankruisen wat van toepassing is)
O
O
O
O
O
Een bladblazer
Een bladhark
Een kruiwagen
Een boerenkar om het blad te kunnen afvoeren (waarheen?)
anders, te weten …………………………………..
Naam: _________________________________
Ouder van: ______________________________
groep(en):_______________________________