Ontwerptekening herinrichting Oegstgeesterweg

raat
htst
Burc
at
stra
Kerk
we
t
lie
V
de
Ou
Gr
g
aa
fF
lo
ris
(Ke
la
an
a
tra
rks
t)
eg
e
ud
Oude Vlietweg
w
iet
Vl
stge
e
Oeg
t
evaar
Lang
traat
Hofs
ster
w eg
O
weg
lst
oo
Sch
ren
Hee
an
eeg
la
ris
o
Fl
f
a
a
Gr
R
R
B
A
Tramst
R
raat
der te bepalen
Inrichting terrein Dijksman na
B
C
D
A
sterweg
Oegstgee
Oegstgeesterweg
D
g
we
r
ge
r
u
nb
e
lk
a
V
C
Sin
te
in
Remiseple
Ba
r
ba
ra
st
ui
n
n
Oranjelaa
Si
nt
e
Ba
rb
ar
a
s
tu
i
n
LEGENDA
Bestaande bebouwing
Kolk
Bestaande perceelsgrens
Stellen putrand
Locatie bestaande uitrit
Boomspiegel, zie detail blad 04
Plangrens
Groenvak
Asfalt, voorzien van zwarte toplaag
Ontwerphoogte, globaal
Asfalt, voorzien van rode toplaag
R
Locatie ondergrondse afvalcontainer
Asfalt, voorzien van rode toplaag en streetprint
Locatie fietsleunhek
Molgoot 5 streklagen betonstraatstenen, kf
Locatie paal
Betonstraatstenen, kf, kleur heidepaars
Locatie afvalbak
Betonstraatstenen, kf, kleur antraciet
Bestaande boom
Straatbakstenen, df, kleur rood
Te planten boom, Acer planatoides 'Columare'
Betontegels, 300x300x45mm, kleur grijs
Bestaande lichtmast
Betontegels, 300x300x80mm, kleur grijs
Locatie lichtmast, 6 meter mast met Libra armatuur
Betontegels, 300x300x80mm, kleur rood
Locatie lichtmast, 4 meter mast met Urban Star armatuur
Trottoirband 130/150x250mm
Opmerkingen
Trottoirband 130/150x250mm, verlaagd, zie detail 03 blad 04
•
De bestaande betontegels 300x300mm zullen hergebruikt worden
RWS-band 115/225x250mm
Perronbanden 435x300x334 mm
Opsluitband 60x200
Gazonband 100x200
Uitritconstructie, zie detail 02, blad 04
Invalideoprit, zie detail 04, blad 04
:
ONDERWERP
:
Katwijk, Oegstgeesterweg
Definitief ontwerp
Veenendaal
Acer platanoides 'Columnare'
jho
Datum
:
17 december 2013
jho
Tekenaar
:
jho
22-08-2014
bmo
Projectleider :
pjr
Schaal
:
1:500
Formaat
:
A0
Bestand
:
Blad
:
Ontwerp
Concept
Definitief
Voor uitvoering
Revisie
Vastgesteld
tel. 0318 - 52 76 00
ruimtelijke informatie
ruimtelijke inrichting
ruimtelijk beheer
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl
K12-0582-001
02
Hoekstra, J.
organiserend ingenieursburo
26-03-2014
03-04-2014
op 10-10-2014 - 12:55
.
PROJECT
Afgedrukt door
an
Sandtla