AO-S01 - De Binnentuinen in Den Haag – Wateringse Veld

grondkering
2296
staalmat hekwerk h=1800mm
voorzien van hedera beplanting
Berging
Kavelgrens
Kavelgrens
staalmat hekwerk h=1800mm
voorzien van hedera beplanting
Kavelgrens
6274
Berging
11900
N
Type: A(sp)
Bouwnr: 24
2500
Type: At
Bouwnr: 23
10680
Type: A(sp)
Bouwnr: 22
3430
3430
staalmat hekwerk h=1800mm
geplaatst op damwand voorzien
van hedera beplanting
Type: A
Bouwnr: 21
10680
2500
kavelgrens
erfgrens
9008
Blok 4a
Blok 4b
Betontegels 600x400mm
Betontegels 500x500mm
terrasafscheiding van hardhouten
delen 1800x1800 mm
staalmat hekwerk h=1800mm
voorzien van hedera beplanting
overige bebouwing
staalmathekwerk hoog ca. 1800 mm
met hedera en v.v. grondkering
overige bebouwing
staalmathekwerk hoog ca. 1800 mm
met hedera en v.v. damwand
tekening:
Situatietekening
opdrachtgever:
datum:
24-09-2014
project:
schaal:
1 : 200
bladomschrijving:
onderwerp:
stadium:
Bouwfonds Ontwikkeling
4 tweekappers Betuwestraat
Betuwestraat, Den Haag
situatie
werknr:
40001069
Blok 4a en 4b
bladnr:
AO-S01
AO
formaat:
A3